Montáž tepelné izolace postup


Montáž zateplení fasády

U většiny projektů venkovských domů se snažíme upřednostnit řešení bez tepelné izolace- například cihelné tvárníce 440mm s venkovní a vnitřní omítkou. Kompletní přehled možných zateplovacích systémů a jejich montáže najdete ZDE. Kompletní postupy při rekonstrukci domů a jejich zateplování najedete ZDE.

Jak postupovat při montáži tepelné izolace?
skladba zateplené fasády deskami z minerální vaty

Kontaktní fasádní systémy se vyznačují tím, že mezi jednotlivými vrstvami skladby pláště není provětrávaná vzduchová mezera. Na nosnou konstrukci například z keramických tvárnic, nebo z betonu se kotví tepelná izolace, která je kryta vyztuženou omítkou. Nejběžnější kontaktní fasáda je tvořena vrstvou tepelné izolace, u nás ještě stále nejčastěji ve formě polystyrenových desek, které se kotví hmoždinkami do nosné stěny, dále vrstvou lepící a ztužující stěrky, sklotextilní mřížkou (perlinkou), další vrstvou podkladní stěrky a vrstvami tvořící finální omítku. Jednotlivé vrstvy omítek jsou různé podle typu výrobce a jeho konkrétních systémových řešení. Jako tepelně izolační fasádu lze použít různé sendvičové panely, které jsou alternativou k polystyrenovým a tvrzeným minerálním izolacím.

Postup montáže polystyrenových desek:

tepelná izolace

1. Veškeré povrchy fasády musí být očistěné, uhlazené, zbavené mastnoty a prachu. Prohlubně zahladíme maltou a výčnělky odsekáme a zahladíme místo železným kartáčem. Celou fasádu umyjeme, abychom jí zbavili prachu a drobných nečistot.

2. Vysoce nasákavé povrchy na fasádě je vhodné napenetrovat penetračním nátěrem štětkou nebo válečkem.

3. Na fasádě si určíme spodní hranu nasákavé tepelné hydroizolace (min. 30cm nad terénem). Můžeme použít speciální profily, na které se izolace montuje. Vše záleží na typu tepelně-izolačního systému, který je dodáván s potřebnými montážními profily a s návodem na použití. Často bývá v projektu izolována i část základu pod zemí, abychom předešli vzniku tepelných mostů.

4. Namontujeme profil, který k fasádě kotvíme hmoždinkami (každých cca 50 cm). Tam, kde jsou rohy, uřízneme profily v úhlu 45°. Mezi profilem a fasádou nechte vždy mezeru cca 3 mm.

5. Naneste lepidlo po obvodu desky tak, aby jeho tloušťka byla nejtenčí na okraji a směrem ke středu se mírně zvětšovala. Na střed aplikujete šest terčů lepící hmoty. Hmotu pak rovnoměrně rozprostřete pomocí zednické lžíce se zuby (10 mm).

6. Polystyrenové desky můžete začít lepit k fasádě přiťukáváním kladívkem. Dbejte na to, aby minimální přesah desek nad sebou byl 20 cm.

7. Desky, které umísťujeme na roh domu, nepokrýváme lepidlem v místě styčných ploch přesahu (cca tloušťka desky+5 mm vrstva lepidla).

8. Na rámy oken a na parapety je vhodné v místě styku s přidávanou izolační deskou umístit těsnící pásku.

9. Jednotlivé izolační desky je potřeba řezat na míru tak, aby pokrývaly fasádu bez zbytečných nepřesností. Rohy oken by měly být uprostřed izolační desky, tj. vyhněte se spárám desek do kříže (4 rohy v jednom bodě).

10. Dalším krokem je připevnění talířových kotev. Ty se umísťují v rozích desek, ve středu podélných hran a dvě kotvy v horizontální středové ose. Hloubku vyvrtaného otvoru určíme podle délky hmoždinky + 1,5 cm.

11. Po vyvrtání otvorů zatlučte talířové hmoždinky a celou konstrukci ukotvěte příslušným kotvícím prvkem do zdiva.

12. Více namáhané místa, jako jsou rohy domu, oken, dveří a nik, vyztužte kovovými rohovými profily. Nejdříve je však nutné nanést podkladní vrstvu stěrky, kterou pročešete ve vertikálním směru zubovou lžící.

13. Na celou konstrukci naneseme perlinku- fasádní vyztužovací síť. Tu pomocí hladítka zapracujeme do omítky tak, abychom odstranily všechny nerovnosti povrchu.

14. Na závěr celou plochu zahladíme hladítkem a ve spodu odřízneme přečnívající perlinku.

15. Po řádném vysušení fasády je vhodné celou plochu napenetrovat penetračním nátěrem.

16. Na závěr naneste na fasádu omítkovou směs, jejíž finální podobu můžete dotvořit pomocí různých dekorativních hladítek. Proces nanášení malty by měl probíhat stále za vlhka, aby nedocházelo k popraskání konstrukce při jejím nerovnoměrném vysoušení. Existuje mnoho typů omítek, jež si můžete sami namíchat, či koupit již namíchané. U již namíchaných pytlovaných směsí se řiďte podle pokynů výrobce.

Při montáži polystyrenových desek je důležité se držet základních pravidel a jejich dodržování od dělníků vyžadovat:

• Fasáda by se neměla montovat a lepit při teplotách nižších než 5°C.
• Parapety pokládat na vrstvu tepelné izolace a na těsnící pásku.
• Do 300 mm nad terénem v soklové části domu použít systémový nenasákavý extrudovaný polystyren.
• Při montáži se nesmí zpracovávat odřezky polystyrenu, jelikož se tak významně snižuje tepelně-izolační standard budovy.
• Fasádní desky se musí klást na vazbu- jednotlivé spáry nesmí být nad sebou.
• Při montáži dvou vrstev polystyrenu se druhá svrchní vrstva nemusí kotvit k nosné konstrukci tak jako deska první. Stačí ji ke kotvené desce nalepit a tím eliminovat počet kotev, které působí jako tepelné mosty a způsobují tepelné ztráty.

Stavba domu - zateplení domu

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M., 59 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Nebo Vás spíše zajímá zateplování starých domů?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.