Jak zdít nosné stěny


Zdění obvodových a nosných stěn

Jestli jste se již rozhodli, který druh zdícího systému bude vyhovovat právě Vám, měli byste se seznámit se základními pravidly při zdění. V následujícím článku se dozvíte, jak zdít obvodové stěny a příčky. Tyto znalosti jsou podmínkou pro kvalitní vyzdění stěn svépomocí a zároveň umožňují zadavateli stavby (Vám) kontrolovat kvalitu prováděných prací.

Kompletní postup při stavbě domu najdete zde
zdění stěn svépomocí

Stavba domu - zdění

Než začneme zdít

Začínáme zdít obvodové stěny na položený asfaltový pás. Je nutný dostatečný přesah základu, abychom mohli aplikovat tzv. zpětný spoj. Společně se zdmi vyzdíme i komínové těleso a překlady nad okny a dveřmi. V projektu venkovských domů počítáme s keramickým zdivem typu Heluz/ Porotherm. Je několik pravidel, které bychom měli při zdění dodržet a ty se týkají především:

 • Ložné spáry
 • Svislé spáry
 • Vazby zdiva
 • Malty pro zdění
 • Technologie zdění
 • Povětrnostní vlivy
 • Malty pro omítání

Ložné spáry jsou horizontální spoje jednotlivých keramických cihelných bloků. V manuálech od výrobce bývá ideální tloušťka ložné spáry 12 mm. Ložná spára by neměla být ani příliš tlustá, ani příliš tenká. V případě, že jsou ložné spáry různě tlusté, snižuje to pevnost zdiva a vznikají nerovnoměrně pnutá místa, která mohou být příčinou vzniknuvších dilatačních spár. Maltu bychom měli nanášet takovým způsobem, aby cihla ležela celá v maltovém loži. Jedná se především o staticky namáhané obvodové stěny a nosné příčky. Za nosné příčky se považují stěny od 175 až 365 mm- uvádí průvodce zděním systému POROTHERM. U obvodového zdiva, na rozdíl od vnitřních příček, je důležitou veličinou tepelný odpor, který zásadně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti Vašeho domu. V souvislosti s touto problematikou jsou zmiňovány špatné tepelně-izolační vlastnosti obyčejných vápenocementových malt. Výrobci cihelných tvárnic uvádějí, že obyčejná malta má 5x horší izolační vlastnosti než samotná tvárnice. Výrobci tuto nepříznivou vlastnost redukují několika způsoby:

 • Omezením, či odstraněním použití malty pomocí cihel s perem a drážkou, nebo cihel s kapsou na maltu
 • Ložná spára může být přerušovaná, což má však negativní dopad na únosnost zdiva
 • Lze použít speciální tepelně-izolační malta
 • Nebo použít speciální broušené cihly se spárami tloušťky 1-3 mm
 • Stavba domu - zdění

  Svislé spáry mohou být plně promaltovány, nebo nemusí. Tradiční způsob, kdy je svislá spára plně promaltována je obvyklý u vnitřního a vnějšího nenosného, či nosného zdiva bez zásadnějšího nároku na tepelněizolační vlastnosti. Jelikož se jedná o tradiční zdící prvky, které jsou maloformátového charakteru, je spotřeba malty i náročnost lidské práce poměrně vysoká. Standardní rozměr klasické cihly u nás je 290 x 140 x 65mm. Nové cihlové bloky (tvárnice) jsou již přizpůsobeny větším nárokům na tepelně-izolační vlastnosti, a proto jsou speciálně tvarovány tak, aby se nemusely svislé spáry promaltovávat. Tyto bloky se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz a tudíž se žádná svislá maltová spára nekoná.

  Vazba zdiva je velice důležitý prvek, jehož význam nesmí býti opomíjen. Ze statického hlediska je to nejpodstatnější vlastnost zdiva. Cihly v pilířích, nebo stěnách musí být provázány tak, aby se chovaly jako jeden konstrukční celek. Přesahy spár musí být dostatečné a přesné rozměry vždy uvádí výrobce v manuálech ke svým produktům.

  různé vazby zdiva

  Malty pro zdění se dříve běžně vyráběly na stavbě z jednotlivých složek (cement, vápno, písek, voda). Tyto krásné doby bohužel minuly a nyní lobby výrobců stavebních materiálů a jejich manipulativní reklamní kampaně stavebníky nutí do všemožných variací na téma malty. Při tovární výrobě suchých maltových směsí je zajišťována stále stejná kvalita (či nekvalita) daného produktu, což je hlavním reklamním argumentem při prodeji. Malty se v zásadě dělí v tomto průmyslu na malty obyčejné a lehké. Obyčejné malty mají v sobě složku drcených kamenů, různých pojiv a všemožných přísad. Lehké malty, jak již název napovídá, obsahují lehké materiálové přísady, které mají za úkol snížit hmotnost a především zlepšit tepelně- izolační vlastnosti.

  Zdění nosných stěn

  Technologie zdění stěn je součástí každého manuálu od výrobce Vámi použitého zdícího materiálu. Obecně platí, že nejdříve musíme zajistit co nejrovnější povrch, na který budeme stěnu vyzdívat. Pomocí vodováhy najdeme nejvyšší bod a od něj zbylou plochu pro zdivo vyrovnáme maltovou směsí. Tak zajistíme kvalitní výchozí situaci pro vyzdívání. Nesmíme zapomenout na jednotlivé technologické postupy stavby. Pokud začínáme zdít v podlaží, kde je kontakt se zeminou, nesmíme zapomenout položit na místo stěn vodorovnou například asfaltovou hydroizolaci. Stavba domu - zdění
  Měli bychom postupovat podle kvalitní projektové dokumentace. Základové pásy musí být samozřejmě širší než šířka zdiva tak, aby bylo možné na ně natavit další pásy a plochu podlaží tudíž odizolovat celou. Výrobce udává minimální rozměr na jedné straně 150 mm. Délku a výšku je při zdění dobré kontrolovat pomocí hoblované latě, na které budeme mít narýsované značky ve vzdálenosti modulu námi použitého zdícího systému. U první vrstvy vnějšího i vnitřního zdiva bychom neměli používat tepelněizolační maltu, ale vápenocementovou, abychom eliminovali možnost vzniku výkvětů u paty zdiva.

  zdění svépomocí Nejprve se osadí cihly v rozích stěn a tyto rohy se posléze spojí zednickou šňůrou na vnější straně. Maltu umísťujeme na spáru tak, aby pokryla celou její plochu. Poté pokládejte cihelné bloky do čerstvě nanesené malty blok po bloku podél vodící zednické šňůry. Bloky jsou tvarovány tak, aby pera a drážky v podstatě suplovaly roli šablony. Bloky k sobě umísťujte na sraz, aby se v místech vertikálních spár dotýkaly. Umístění cihelných bloků kontrolujte a upravujte pomocí vodováhy a gumové palice. Velmi důležité je, aby přesah cihelných bloků přes hranu základu, nebo stropní desky byl max. 1/6 tloušťky zdiva. Po položení cihel a jejich dorovnání přebytečnou maltu, která vyteče ze spár, stáhněte zednickou lžící. Vzniknuvší kapsy ve svislých spárách vyplňte až po okraj maltou. Před tím, než začnete zdít další vrstvu zdiva, je nutné zdivo navlhčit. Konzistence malty musí být taková, aby nezatékala do svislých pórů v tvárnicích. Při dalších vrstvách postupujte stejně a nezapomeňte v průběhu zdění kontrolovat latí a vodováhou jednotnou výšku vrstev. Asi na každé stavbě je nutné jednotlivé dílce občas řezat. K tomuto účelu slouží stolní okružní pily, nebo ruční elektrické pily.

  Stavba domu - zdění

  kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

  • Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

  • Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

  • Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

  • Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

  Jak napravit základní poruchy stavby.

  • ...a mnoho dalšího.

  Reference"Knihu jsem již 2krát pročetl a pomohla mi udělat si ucelenou představu jak by celá stavba měla probíhat. I když stavbu ve finále patrně svěřím odborníkům, mám jasnou představu na co se při následné kontrole a převzetí jednotlivých etap zaměřit. Děkuji a těším se na pokračování."  ing. Milan Jaroš, 29 let

  "Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
  Petr Suchý

  Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

  Lenka Janoušková, 38 let

  DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

  Chcete ušetřit co nejvíce financí?

  Plánujete stavět dům?

  Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

  Stavba domu - hydroizolace