Hydroizolace svépomocí


Postup hydroizolace základů

Téma tohoto článku je hydroizolace základové desky svépomocí, nebo betonové vyrovnávací vrstvy nad základovými pásy. Dozvíte se, jak postupovat při pokládání spodní hydroizolace Vašeho domu. O problematice stavby domu jsme napsali knihu na základě praktických zkušeností. Tato kniha je k dostání také ve formě e-booku.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M.

Kompletní postup při stavbě domu najdete zde

Poté, co jsme štěrkopískovým podsypem srovnali plochu kolem základových pásů a vylili tuto plochu betonovou mazaninou do výšky základů a ujistili se, že máme srovnaný podklad do roviny, můžeme začít s pokládkou hydroizolace. Až betonová vrstva pořádně zaschne, tak si křídou vyznačíme místa budoucích příček a nosných stěn. Také všech dalších oblastí, kde se bude zdít. Například v kuchyni barový stůl, či jiné interiérové předěly. Až budeme mít tato místa vyznačená, víme, kde budeme asfaltovou izolaci pokládat. Je totiž nutné ji položit pouze na tato nezbytně potřebná místa, kam se po vyzdění již nedostaneme. Kdybychom ji položili všude, tak hrozí, že se při dalších stavebních etapách poškodí a nebude na 100% plnit svojí funkci. Na zbylé plochy ji položíme až před započetím prací na podlahách (rozvody topení, tepelná izolace atd.).

Stavba domu - hydroizolace

Nyní se podrobněji rozepíši k samostatnému postupu při natavování asfaltových pásů. Nejprve je nutné připravit kvalitní podklad. To zahrnuje vyčištění od mechanických nečistot, opravu nerovností, aby se nám izolace nepotrhala a napenetrování asfaltovým nátěrem. Po zaschnutí asfaltové penetrace se můžeme pustit do natavování asfaltových pásů. Na takové natavování hydroizolace základů se výborně hodí ruční plynový hořák. Roli asfaltového pásu položíme na zem a za stálého natavování podkladu i role jí pomalu rozbalujeme a zároveň tím přitavujeme k podkladu. Je to rutinní jednoduchá práce, při které brzy objevíme systém, jak asfaltový pás nenatavit příliš nebo naopak málo. Je potřeba, aby byly plochy nataveny co možná nejvíce rovnoměrně, aby nevznikaly vzduchové bubliny. Přesahy jednotlivých asfaltových pásů by měly být okolo 10 cm. Tři asfaltové pásy by měly být napojeny spojem tvaru T. Čtyři asfaltové pásy nesmí vytvářet křížové spoje. Důkazem dokonale nataveného spoje je výlitek roztaveného asfaltu z přesahu pásu. Je velice důležité, aby asfaltový pás přesahoval přes základ alespoň cca 10 cm. Je to totiž jeden z hlavních detailů na našem domu, jehož kvalita zajistí (nebo nezajistí) kvalitní odvod dešťové i povrchové vody od fasády domu. Takový detail je standardní součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, které dodáváme pod značkou Venkovský dům.

Stavba domu - hydroizolace

Na trhu je v dnešní době mnoho druhů asfaltových hydroizolačních pásů, takže je těžké se v nastalém chaosu nabídek zorientovat. Vhodný typ pásu musí být uveden v projektové dokumentaci. Projektant při jeho výběru zohlední výsledky radonového testu a základové poměry Vašeho pozemku.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět a sháníte relevantní infromace?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si knihu Stavba domu svépomocí, která Vám pomůže při rozhodování přímo na stavbě, nebo doma nad plány.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.

Stavba domu - hydroizolace