Jak vyzdít příčky


Technologie zdění příček je obdobná jako u zdění obvodového nosného zdiva, ale přece jen i zde platí několik specifických zásad.

Kompletní postup při stavbě domu ZDE

zdění příček Pokud je to nezbytné, měli bychom podklad pod příčkou dorovnat do roviny maltou. Pro zdění pracujte s dobrou plastickou vápenocementovou maltou. První řadu příčkových bloků osazujte na přibližně jeden centimetr vysoké maltové lože, které bude naneseno na položenou a přivařenou hydorizolci. Další vrstvy cihelných bloků osazujte tak, aby výška spáry byla přibližně 12 mm. Při napojování příčkové stěny k nosné příčce každou cihlu namaltujte i z boku a důkladně přitlačte ke stěně. Každou druhou napojovací cihlu přikotvěte k nosné stěně tak, jak instruuje výrobce daného systému. Pokud chceme, aby byly protihlu-kové vlastnosti zdiva co nejlepší, musíme dbát na precizní provedení zdiva na sraz a důkladné promaltovávání ložných spár. Vnitřní nosné příčky se dají napojit pomocí nerezových plátových kotev, které jsou také produktem výrobce daného systému. U nenosných příček se zpravidla používají různé ploché stěnové spony. Ty se ohnuté do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčknou do malty v ložné spáře a svislou částí přišroubují vrutem a hmoždinku k nosné stěně. S ukotvením stěnových spon můžeme začít již při zdění nosného zdiva a umísťovat je do míst budoucího napojení příčky. Ocelové dveřní zárubně vyrovnejte pomocí dřevěných klínků a zajistěte šikmými latěmi. Zárubně se na místo připevní maltovou směsí, nebo izolační instalatérskou pěnou. V místě nad zárubní lze použít místo systémového překladu dva pruty betonářské výztuže, a ty vložit do maltového lože. Nesmíme zapomenout, že přesah těchto prutů do příčky musí být na obou stěnách minimálně 500 mm.

Lze také použít různé speciální přímo k tomuto účelu vyráběné prvky, avšak není to nezbytně nutné. Vzniklou mezeru mezi poslední příčkou a stropem vyplňte maltovou směsí. Pokud je rozpon stropu větší než 3,5 m, tak vyplňte vzniklou mezeru stlačitelným materiálem, například instalatérskou gumovou páskou. Zabráníte tak možné deformaci, která by vznikla možným průhybem stropu. Rohy příček spojujte na vazbu tak, jako u ostatních stěn. Přečnívající cihly odsekejte zednickým kladívkem a vzniklé mezery vyplňte maltou.

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M., 59 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.