Základy svépomocí


Základová deska a další základy

Základová deska svépomocí je velmi diskutované téma. V tomto článku bych se rád rozepsal o termínech, které jsou klienty, kteří nás kontaktují častokrát zaměňovány. Kdy použít základové pásy, kdy základovou desku a kolik to vlastně všechno stojí? O tom je následující článek. Kupte si knihu Stavba domu svépomocí, získáte přehled o stavbě nejenom základové desky a tím značně ušetříte!

Reference"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."


Jiří Suchý


Kniha o stavbě domu od návrhu až po realizaci

Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na základových pásech. Nosná konstrukce takového základového pásu je hluboká cca 100cm a široká 60cm. Délku určuje stopa budoucí nosné zdi. Mezi takto vytvořené základové pásy přijde nasypat zpravidla vrstva štěrku a na tu přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca 10cm), která se napenetruje a navaří se na ní hydroizolace. Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vyztužena železnými pruty. Některé stavební firmy, aby eliminovaly možné drobné pohyby konstrukcí, tak do této vrstvy přikládají kari síť, která zvýší její celkovou pevnost.

Stavba domu - základy

Pojem základová deska je klienty často zaměňován právě s touto nenosnou vrstvou betonové mazaniny, která se vylévá nad základové pásy. Základová deska je však vedle základových pásů, základových patek a základových pilotů (používané u kancelářských budov, mrakodrapů atd.) dalším samostatným typem základu. Základová deska je souvislá betonová plocha vyztužená hustou sítí železných prutů, jejichž umístění a typ navrhl bez výjimky autorizovaný statik. Tloušťka základové desky se pohybuje od 25cm až po cca 40cm u rodinných domů. Používá se v místech, kde je prokazatelně neúnosné podloží (bývalé skládky, navážka, písky), a kde vzniká velké zatížení na mnoha místech půdorysu stavby. Dále se takový typ konstrukce používá v místech, kde bude sklep pod hladinou podzemní vody, a tudíž bude nutné sklep založit v uzavřené vodotěsné základové skříni. Základová deska má zpravidla konstantní tloušťku. Pokud o základové desce stále uvažujete, nesmíte pak zapomenout, že je velice finančně nákladná. Cena základové desky je nesrovnatelně větší, než základové pásy z prostého betonu. Se základy pro rodinný dům úzce souvisí jejich zateplení s navazující tepelnou izolací soklové části domu.

Stavba domu - základy

Cena základů

Stavba domu - základy

Cena základů se odvíjí od množství betonu a množství navržené betonářské ocele. Pokud si vezmete Váš projekt domu, tužku a papír, tak za pár minut dojdete k velice přesnému výsledku, kolik Vaše základy budou stát. Níže uvádím přibližné ceny za materiály použité při zakládání. Je třeba připočíst cenu práce za vyvázání výztuže a dopravu betonu automixem z betonárky. U základové desky na 1m³ betonu připadá přibližně 40 kg železné výztuže. Pokud nevíte cenu práce při stavbě základů, doporučuji Vám příkladný orientační rozpočet středního domu, kde se přibližné cenové relace stavby základů a ostatních konstrukcí na domě dočtete.


Cena betonu na základy......1700 kč/m³ + DPH
Cena železné výztuže........14 kč/kg + DPH

Základová deska lze samozřejmě kombinovat se základovými pásy a třeba i základovými piloty, jsou to však případy velkých mnohapodlažních budov, u kterých je zakládání složitější a problematičtější než u rodinných domů. U rodinných domů si vystačíme prakticky vždy pouze s jedním typem základu. Už tedy víte jaký je rozdíl mezi zarovnávací betonovou vrstvou, základovými pásy a základovou deskou?

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M., 59 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.