Základní typy stropů


Před tím, než se rozhodnete pro ten, či onen strop, je dobré se informovat o základních alternativách, které máte k dispozici. Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí, který Vám poradí nejenom s výběrem stropů.

Objednejte si kompletního průvodce stavbou domu

Dřevěné stropy

Můžeme se setkat s těmito základními druhy dřevěných stropů:

• povalové
• trámové
• fošnové

skladba fošnového stropu Fošnový strop

Nosná konstrukce povalových stropů je tvořena povalovými trámy, které mají obvykle tři hraněné plochy. Tyto trámy jsou kladené na doraz a vzájemně propojené ocelovými skobami, nebo šikmo zaráženými dřevěnými klíny. Trámy pak spolupůsobí jako souvislá deska. Trámy se ukládaly na římsu s minimální délkou uložení 80mm. Tam, kde je komínové těleso se vkládá běžná výměna. Po uložení byly tyto stropy zaplněny vrstvou hlíny a písku. Dalším typem dřevěného stropu je klasická trámová konstrukce. Tato konstrukce je tvořena stropními trámy- stropnicemi v osových vzdálenostech cca 0,9-1,2m. Jednotlivé trámy bývají zapuštěné do zdiva minimálně 15cm. Pokud stavíme nový trámový strop, tak se doporučuje konce trámů co nejkvalitněji ochránit. Konce trámů se kladou na dřevěný polštář, nebo na pruh asfaltového pásu a pečlivě se ošetří biocidem. Trámy bývají se stěnou propojeny kleštinami, které zajišťují celkovou tuhost konstrukčního systému.

Povalový strop

Modernějším dřevěným konstrukčním systémem jsou fošnové stropy. Fošnové stropy jsou alternativou, která byla navržena za účelem nižší spotřeby dřeva. Nosnou funkci zde mají fošny o rozměrech cca. 60/250 mm, které jsou od sebe kladeny ve vzdálenostech cca. 60cm. Jsou zabezpečené proti klopení příčnými vzpěry. Horní i spodní hrany fošen bývají obity prkny.

Dřívější dělení dřevěných stropů:

Dřevěné stropy spalné
• jednoduchý trámový strop se záklopem
• jednoduchý trámový strop se záklopem a násypem
• jednoduchý trámový strop se zapuštěným záklopem a násypem

Dřevěné stropy polospalné
• trámový strop s rákosovou omítkou, záklopem a násypem
• trámový strop s rákosovou omítkou, zapuštěným záklopem a ná-sypem
• trámový strop s rákosníky
• trámový strop s křížovými vzpěrami
• povalový strop

skladba trámového stropu Trámový strop s malovaným záklopem

Na následujícím obrázku je znázorněno schéma, které popisuje princip konstrukce tradičních dřevěných stropů včetně prkenné podlahy. S těmito druhy stropů se u nás setkáme u většiny domů z 19. a 20. století. Většina činžovních domů ve větších městech má právě dřevěné stropy, a tak je jejich elementární znalost velice potřebná hlavně u rekonstrukcí. V dnešní době se montují především dřevěné fošnové stropy, které jsou velice rozšířené zejména v Americe.

Druhy stropů

Klenuté stropy

Klenby jsou jedním z nejsofistikovanějších zastřešujících konstrukčních systémů, který je znám již mnoho tisíciletí. Klenby se běžně používaly již ve starověku a i dnes jsou často používány v železobetonové formě pro zastřešování prostor s velkými rozpony, nebo v návrzích mostních oblouků. Klenby rozdělujeme podle jejich profilu, kterému se v technickém názvosloví říká čelní oblouk. Jeho tvar vychází nejčastěji z kružnice, oválu, či elipsy.

Klášterní klenba

Základní tvary kleneb:

• Valené
• Klášterní
......Klasická
......Zrcadlová
......Neckovitá
......Česká
......Pruská
......Kopule
• Křížové
......Klasická
......Hvězdicová
......Lunetová
• Nepravé

Klenby se zdily z cihel a kamenů různými způsoby podle lokality a doby vzniku. Tvar výsledné klenby se vybednil z fošen tak, aby se klenba mohla pohodlně vyzdít. Po zaschnutí se bednící konstrukce odstranila a otisky prken v maltě bývají již její jedinou stopou. Další zajímavější způsob byl ten, kdy se „vyšalovaly“ (podbednily) pouze žebra klenby a její kápě (klenební plocha) se následně vyzdila z ruky.

Klenba se napojuje na zeď tzv. klenební patkou. Patky bývají různě architektonicky pojaté a zdůrazňují tak tektoniku celé konstrukce. Rozdělují se na zapuštěné a vykonzolované patky podle konstrukčního detailu styku klenby se svislou stěnou. Toto místo je staticky velice důležité, a proto je velkou chybou jakýkoliv invazivní zásah v této oblasti konstrukce. Zejména elektrikáři, kteří vysekávají necitlivě v historických konstrukcích drážky pro rozvod elektra, se dopouští často chyby a drážku vedou v oblasti patky klenby. Tato oblast, kde končí klenební plocha a začíná svislá stěna je totiž zpravidla přesně v té výšce, kam projektant v rekonstrukci domu obvykle navrhne světelné vypínače.

Betonové stropy

Železobetonové stropní konstrukce jsou tvořeny z ocelové výztuže a betonu. Počátek vzniku prvních staveb datujeme do období průmyslové revoluce, ale v českých zemích se s nimi setkáváme až začátkem 19. století.

Z technologického hlediska je dělíme na tři základní druhy:
• Monolitické
• Prefabrikované
• Prefa-monolitické železobetonové konstrukce

Z konstrukčního hlediska je dělíme na:
• Trámové
• Deskové

Monolitické železobetonové stropy

Největšími výhodami monolitických stropů je jejich variabilita. Můžeme s nimi vytvořit jakékoliv individuální tvary, protože nejsme svazováni žádným výrobním formátem. U návrhu jsme limitováni prakticky pouze rozpětím konstrukce, která určuje tloušťku desky a typ a množství výztuže. Monolitický strop má maximální únosnost a díky svému vetknutí do vertikálních konstrukcí má vysokou stabilitu. Podle způsobu vyztužení rozdělujeme stropy na jednosměrně a obousměrně vetknuté. Nevýhodou železobetonových stropů je naopak nutnost konstrukce bednění a mokrý konstrukční proces.

Železobetonový monolitický strop

Prefabrikované železobetonové stropy

Velkou předností těchto stropů je snadná a rychlá montáž, úspora stavebního materiálu a zvláště bednění. Další výhodou je okamžitá nosnost konstrukce po montáži. Nevýhodou je již zmíněná variabilita konstrukce , která je značně omezená výrobní modulem. Tyto konstrukce dále dělíme na deskové a panelové.

Prefa-monolitické železobetonové konstrukce

skladba beonového stropu s miako vložkami a POT nosníky Tento způsob konstrukce stropů je u rodinných domů nejčastěji využívaný. Obvykle kombinuje železný materiál vyztužujících nosíků, keramické stropní vložky a beton, který celou konstrukci staticky propojí. Keramický vložkový strop je snadný na montáž, díky keramickým vložkám (HURDIS, MIAKO, SIMPLEX atd.) je lehký a má výborné statické vlastnosti. Zároveň slouží jako dobrá zvuková izolace a v kombinaci s vhodně zvolenými vrstvami podlahy také jako izolace tepelná.

Kleramický strop

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Knihu jsem již 2krát pročetl a pomohla mi udělat si ucelenou představu jak by celá stavba měla probíhat. I když stavbu ve finále patrně svěřím odborníkům, mám jasnou představu na co se při následné kontrole a převzetí jednotlivých etap zaměřit. Děkuji a těším se na pokračování."ing. Milan Jaroš, 29 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

Přemýšlíte o tom, jaký druh stropu je nejvhonější právě pro Váš dům?

Kniha stavba domu svépomocí Vám může pomoci!

Napsali jsme knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.