z čeho zdít dům


Varianty zdících materiálů

V následujícím článku se dozvíte základní informace o hlavních typech zdících materiálů. O problematice stavby domu jsme napsali knihu na základě praktických zkušeností.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M.

Kompletní postup při stavbě domu najdete zde

Pálené cihly mají skvělé akumulační schopnosti, dlouhou životnost a jsou osvědčeným materiálem. Jejich nevýhodou je veliká spotřeba malty, menší tepelně-izolační vlastnosti než dutinové tvárnice a také jejich pracnost při zdění. Také jsou kladeny veliké nároky na přesnost zdění, které jsou při ma-lých formátech klasických cihel ještě větší.

Stavba domu - zdění Dutinové keramické bloky jsou v posledních letech na vzestupu přede-vším díky mnoha výtečným vlastnostem. Sice jsou křehčí než klasické cihly, avšak díky dutinám mají daleko lepší tepelně-izolační schopnosti a jsou vyrá-běny spolu s mnoha systémovými prvky, které činí stavbu jednodušší a efek-tivnější (systémové překlady, příčky, zateplení, různé formáty atd.).

Stavba domu - zdění Pórobeton je systém zdiva složený z křemičitého písku, cementu, vápence a vody. Tvárnice jsou vylehčovány speciálním plynem, aby systém dosáhl efektivních tepelně-izolačních vlastností. Mezi nejvýznamnější výhody patří rychlost samotného zdění, jeho přesnost díky přesným broušeným formátům bloků, které se napojují perem a drážkou a lepí tenkou vrstvou tmelu. Samotné opracovávání, vrtání a upravování povrchu tvárnic je velice snadné. Pórobeto-nové tvárnice jsou také velice lehké, což usnadňuje manipulaci a zvyšuje rychlost výstavby. Nevýhodou je vysoká nasákavost tvárnic, což zabraňuje možnosti využití v záplavových oblastech a klade velké nároky na úroveň provedení spodní hydroizolace, a také jejich nízká tlaková pevnost. Jejich použití je vhodné u rekonstrukcí budov, jelikož se tak nezatěžuje příliš samot-ná nosná konstrukce budovy a není tak příliš narušovaná historicky cenná konstrukce.

Stavba domu - zdění Betonové stěny se ztraceným bedněním jsou alternativa, díky které docílíte velice pevných betonových stěn. Jejich konstrukce je celkem rychlá a nenáročná. Mezi zásadní nevýhody však patří nutnost dodatečného zateplová-ní a značná paronepropustnost betonu, což způsobuje neprodyšné, zdraví škodlivé vnitřní prostředí domů. Dalším nutným aspektem k uvažování o této variantě je dostupnost vhodné betonové směsi ve Vaší lokalitě.

Vápenopískové bloky a cihly jsou charakteristické dobrými akumulační-mi a akusticky izolačními vlastnostmi. Také jsou k dostání v mnoha různých konstrukčních rozměrech, v děrované i plné variantě. Díky tradičním složkám (vápno, voda, křemičitý písek) jsou esteticky hodnotné a často se používají v pohledové formě.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali e-knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nový e-book, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.