Drážky a výklenky ve zdivu


Každá konstrukce na stavbě vyžaduje určité technologické postupy a pravidla. Zdění nevyjímaje, a proto jsme se rozhodli zveřejnit tento článek, který se zabývá řešením výklenků a drážek ve zdivu.

Kompletní postup při zdění a další informace

Drážky a výkleny nesmí snižovat stabilitu stěny pod únosnou mez. Ze statického hlediska je důležité, aby drážky a výklenky neprocházely staticky významnými částmi konstrukce, jako jsou například překlady. Rozměry svislých drážek a výklenků, které lze odsouhlasit bez předchozího odborného statického posudku, jsou uvedeny v tabulce pod textem, kterou vytvořil výrobce zdících systémů Porotherm- firma Wienerberger. Další velice kvalitně zpracovaná podrobná pravidla dané problematiky lze nalézt na jejich webové prezentaci.

drážky ve zdivu

Vodorovné a šikmé drážky by se v zásadě neměly používat vůbec, není-li to nezbytně nutné. Pokud je však jejich použití nevyhnutelné, měly by býti vzdálené od stropu maximálně 1/8 výšky podlaží. Rozměry vodorovných a šikmých drážek a výklenků, které lze odsouhlasit bez předchozího odborného statického posudku, popisuje další tabulka.

Výrobce nedoporučuje ruční vysekávání drážek a výklenků, protože je zdlouhavé a dochází k větší destrukci cihel, než je potřeba. Místo toho je vhodnější použít elektrickou drážkovačku, nebo úhlovou brusku. Materiál, který zůstane mezi předřezanými drážkami pak již pouze vysekáme plochým sekáčem (majzlíkem). Jak jsem již zmiňoval, výrobce uvádí na své webové prezentaci mnoho postupů a rad, jak s jeho výrobkem zacházet.

Při dodatečném vysekávání drážek je nutné, abyste perfektně znali skladbu stěny a zabránili případnému poškození skrytých konstrukcí.

drážky ve zdivu výklenky ve zdivu drážky ve zdivu

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

• Knihu lze koupit ZDE