Klempířské práce


Klempířské práce- postup

V následujícím článku se budeme věnovat zíkladním klempířským pracem, abyste měli přehled, co vše obsahují a na co se máte připravit. Kompletní postup při stavbě domu popisuje naše kniha.

Kompletní postup při stavbě střechy zde
Oplechování střešního okna, komínu, okapy, závětrná lišta

klempířské práce Klempířské práce svépomocí

Klempířské práce jsou tradičním řemeslem, které se vyprofilovalo po staletí užívání plechových střešních krytin. Ani dnešní novostavby a rekonstrukce se bez klempířských prací neobejdou. Základní úlohou klempíře je zajistit odvod veškeré srážkové vody ze stavebních konstrukcí až do montaz-kanalizace-svepomoci, nebo jímky. Správný klempíř by měl znát dopodrobna všechny týkající se normy, které popisují klasické detaily a minimální sklony žlabů. Klempířské práce však nekončí pouhými okapy, ale pokračují také oplechováním komínu,
střešních oken, úžlabí, parapetů a dalších stavebních detailů. Důležitá je také precizní práce s různými typy klempířských tmelů, které mohou být s čistým svědomím použity pouze v některých případech. V náročných střešních partiích a detailech žádný tmel nemůže nahradit kvalitně zpracovaný plechový prvek.

Klempíř musí oměřit jednotlivé prvky a na dílně vyrobit oplechování komínu. Veškeré klempířské prvky je nutné osadit na střechu před montáží krytiny. Na střechu je nutno osadit oplechování komínu, žlabové háky, žlaby a štítové oplechování, nebo tzv. krajové tašky. Krajové tašky se vyrábí levé a pravé. Ukončení svodu dešťové vody přímo u paty domu není nejvhodnější. Srážkové vody se mohou v tomto místě vsakovat a mohou být tudíž zdrojem poruch našeho nového domu. Vhodnější variantou je odvedení srážkových vod dále od domu a zajištění jejich vsakování ve vsakovací jímce. Vsakovací jímka může být tvořena vyplněním výkopů štěrkem. Na rozhraní štěrku a zeminy umístíme geotextilii proti zanášení mezer mezi štěrkem drobnou zeminou. Někteří výrobci plastových stavebních prvků vyrábějí také zasakovací boxy. Můžeme se také rozhodnout pro jímání dešťových vod do podzemních plastových nádrží. Tuto dešťovou vodu můžeme poté použít například na zalévání zahrady.

Mezi nejčastější a zároveň nejvážnější chyby při zpracování klempířských detailů jsou netěsné návaznosti jednotlivých dílů. Spáry by měly být důkladně utěsněné tmelem, aby nedocházelo k zatékání do konstrukce. Zatékání do konstrukce má velice negativní vliv na její tepelně-technické vlastnosti, v případě promrzání dochází k vážným nevratným destrukcím. Vlhnutí konstrukce má také neblahý vliv na vnitřní prostředí, jelikož dochází ke kontaminaci vzduchu sporami hub a plísní.

klempířské práce svépomocí

Měděné okapy patří mezi nejušlechtilejší klempířské prvky a ve stavebnictví se používají již celá staletí. Jejich výhodou je prakticky neomezená životnost a prakticky nulová potřeba údržby. Jak známo, časem se jejich tmavě hnědá barva změní na tyrkysovou typickou především pro báně barokních kostelů. Nevýhodou měděných okapů je jejich cena, která je přibližně třikrát vyšší než u běžných pozinkovaných okapů. Další nevýhoda spočívá v tom, že jsou obvyklým cílem zlodějů kovů, takže musíte sami zúvážit, zda je Vaše lokalita z tohoto hlediska vhodná, či nikoliv.

Okapy z TiZn- okapy z titanzinku jsou prakticky stejně kvalitní jako okapy měděné, pouze nemění barvu vlivem oxidace. Titanzinek (Rheinzink) je velice oblíbeným klempířským prvkem v moderní architektuře především v našich zeměpisných šířkách. Jeho vkusným začleněním do návrhu stavby docílíme kvalitního výsledku. Z titanzinku se dělají také celé střechy, jejichž užití je nutné zvolit s ohledem na okolní zástavbu. Ne vždy se totiž moderní plechová krytina hodí do kontextu konkrétní lokality.

Plastové a poplastované okapy- okapy z plastů se dodávají se všemi systémovými doplňky tak, aby se komplikované klempířské práce na stavbě domu eliminovaly. Jsou pochopitelně levnější, než okapy z ušlechtilých materiálů, a tak jsou vhodným řešením pro ty, kteří šetří při stavbě domu každou korunu. Z estetického a ekologického hlediska je však plast jako materiál méně hodnotný a jeho necitlivé začlenění do projektu může vést k degradaci výsledného stavebního díla na pokleslou katalogovou úroveň.

Pozinkové ocelové okapy- jsou nejlevnější variantou klempířského materiálu. Vyžadují však nejvyšší péči ve formě opakované údržby natíráním zoxidovaných částí. Pečlivou ochranou tak docílíme standardní životnosti i těchto obyčejných okapů.

kniha stavba domu svépomocí:

Chcete dokázat na organizaci stavby a nákupu materiálů ušetřit?

Stavíte, nebo plánujete stavět rodinný dům?

Objednejte si knihu, která Vás provede přípravami a samotnou stavbou domu: ZDE.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.