Jaké jsou druhy tepelných izolací


Rozlišujeme základní druhy tepelných izolací na základě jejich materiálové podstaty. Tímto výčtem bych Vás rád obeznámil s alternativami, které lze použít, a které jsou k dispozici.

"Vaše kniha Stavba domu svépomocí mi poskytla základní přehled o tom, jaké činnosti by mě čekaly při stavbě domu, jaké jsou varianty možných materiálů a postupů. Velice se mi líbila nabídka přímých odkazů na výrobce i zahrnutí praktických rad při dokončování stavby. Obsahově je kniha dobře strukturovaná."
Kateřina Niesnerová

Strukturovaný průvodce stavbou domu
minerální izolace

O některých tepelných izolacích se totiž moc nemluví a přitom patří mezi nejekologičtější. Jsou 100% šetrné k životnímu prostředí. Mám na mysli například izolace z ovčí vlny. Jsou lehce dostupné a disponují výtečnými přednostmi. V historii se používali rozličné izolace, od kterých se již dávno upustilo, ale ke kterým se v různých koutech planety opět lidé vrací. U nás se často používalo dubové listí k izolaci půd, nebo třeba různé směsi hlíny, slámy, konopí, lnu a jiných lehce dostupných stavebních hmot organického původu. V dnešní době rozlišuje stavební trh tyto tepelné izolace:

  o Minerální
  ___• Skelná vlna
  ___• Kamenná vlna
  ___• Pěnové sklo
  ___• Keramická vlna

  o Syntetické
  ___• EPS- pěnový polystyren
  ___• XPS- extrudovaný polystyre
  ___• PUR- typ polyuretanové pěny
  ___• FEL- elastomerová pěn
  ___• PEF- polyetylenová pěna

  o Organické
  ___• Živočišné
  ______Ovčí vlna
  ______Kachní peří
  ___• Rostlinné
  ______Dřevěná vlna
  ______Celuóza
  ______Konopí
  ______Len
  ______Sláma
  ______Korek

  o Speciální
  ___• Vakuové
  ___• Aerogel
  ___• Foukané

provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem

minerální izolaceMinerální izolace, nebo také minerální vata, či vlna je materiál vyrobený z jemných vláken minerálního původu. Uplatnění nachází v mnoha oblastech nejenom stavebnictví. Používá se jak k tepelné izolaci staveb, tak i k zvukovému a protipožárnímu opatření. Můžeme jí rozdělit ještě na skelnou a kamennou izolaci, podle hlavního materiálu, ze kterého se vyrábí. Skelná izolace vzniká z písku a skla. Častokrát podíl skla v takovýchto izolacích překročí i 80%. Minerální izolace kamenného původu se vyrábí z čediče, diabasu, nebo vysokopecní strusky. Spolu s dalšími přídavky se pojí tmelem na bázi cementu. Minerální izolace má mnoho výborných vlastností, pro které je také tolik oblíbená. Mezi její hlavní přednosti patří vynikající tepelně izolační vlastnosti, je hydrofobní= odpuzuje vodu, a proto snadno drží tvar i ve velice vlhkých podmínkách. Je také velice paropropustná, a tak skrze ni prochází pára prakticky stejně plynule jako vzduchem. Pohlcuje zvuk, a tak má velké využití v hudebních sálech a nahrávacích studiích, kde má význam jako různé „basové pasti“. Vzhledem k tomu, že není organického původu, tak jí nenapadají žádné houby, plísně, či paraziti. Díky své nehořlavosti nepropustí požár k izolované konstrukci. Lze snadno stlačit, a tak není příliš nákladná na dopravu a skladování. Mimo stavebnictví má rozsáhlé uplatnění v průmyslu, zahradnictví, či solárních kolektorech.

skladba zateplené fasády deskami z minerální vaty

přírodní izolace Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je nutno říct, že zde byly již dávno před dnes běžně používanými syntetickými a minerálními izolacemi. Přírodní izolace jsou vlastně návratem k našim kořenům a k pozapomenutým principům trvale udržitelného rozvoje. Jsou absolutně nezávadné a jsou velice šetrné k životnímu prostředí. Jelikož pochází z obnovitelných zdrojů, jsou v západních zemích již dlouho podporovány a všemožnými legislativními změnami upřednostňovány před ostatními izolacemi. Izolace z konopí, lnu, ze dřeva, či z ovčí vlny mají budoucnost a na trhu se objevuje stále více podnikatelů přírodní izolaces těmito komoditami.
Pokud uvažujete o stavbě domu, doporučujeme Vám objednat si některou z našich knih Stavba domu svépomocí, nebo Rekonstrukce domu.


syntetické izolaceSyntetické izolace jsou reprezentovány především materiálem vznikajícím polymerací styrenu- polystyrenem. Je to jeden z nejrozšířenějších izolantů na trhu se stavebninami. Při stárnutí polystyrenu dochází k změnám fyzikálních vlastností a začnou se v něm vytvářet trhliny. Nastává tedy otázka, zda je vhodné tímto syntetickým izolantem izolovat Váš nový dům. Jeho životnost je pomíjivá a nesmíme ani opomenout jeho prokazatelnou neekologičnost. Při vyšších teplotách se z něj dokonce uvolňují toxické a karcinogenní chemikálie. Také příliš nevyhovuje požární odolnosti, protože je velice hořlavý. I přesto je stále hojně používaný a to především díky jeho ceně, snadné aplikovatelnosti a skvělým tepelně-izolačním vlastnostem. Ve stavebninách lze koupit polystyrenové desky o rozměrech 50, 70, 100, 150, 200 až 250mm. Dále se na trhu vyskytuje drcený polystyren, který lze přidávat do betonů za účelem snížení hmotnosti a přispění jeho tepelně-izolačním vlastnostem. Extrudovaný polystyren se liší od klasického pěnového polystyrenu speciální technologií výroby. Je daleko pevnější a především nenasákavý. Používá se tedy při izolaci ve styku se zeminou. Umísťuje se do soklové oblasti fasády , izolují se jím podlahy ve styku se zeminou a také základy. Zpravidla je barevný (růžová, zelená) nebo šedivý s příměsí grafitu. Další syntetickou izolací je polyuretanová pěna známá pod názvem PUR pěna. Používá se při montáži k doizolování špatně přístupných míst.

foukaná izolaceFoukaná izolace je konvenční stavební izolace, která je na místo aplikovaná speciálním strojním zařízením. Na českém trhu je několik firem, které se touto problematikou zabývají. Foukaná izolace je spíše alternativní cestou a v novostavbách se příliš často neaplikuje. Je vhodná k dodatečnému zateplení již nepřístupných míst. Při rekonstrukcích starších, nevhodně zateplených budov. Foukané izolace jsou vyráběny z celuózy, minerální vlny, nebo polystyrenu. Je výhodná v tom, že při aplikaci není narušen příliš provoz budovy a nevznikají žádné odpady a přebytečný zbylý materiál. Další výhodou je to, že pod tlakovým foukáním izolantu se izolují i těžce přístupná místa, která by mohla být příčinou úniku tepla z Vašeho domu. Nutno však podotknout, že všem takovým komplikacím musí předejít kvalitně zpracovaný projekt, do kterého se vyplatí za tímto účelem investovat.

Stříkaná izolace z PUR pěny je tepelný a vodotěsný materiál. Má perfektní tepelně izolační vlast-nosti, které jsou až dvojnásobně lepší než u fasádního polystyrenu. Používá se jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí k dodatečnému zateplení. Stejně jako každý syntetický materiál podléhá UV záření, proto je nezbytné tuto izolaci opatřit v exteriéru ochranným nátěrem. Nepropouští vodní páru a tak funguje jako velice efektivní parozábrana, čehož lze využít například u moderních dřevostaveb. provětrávaná fasáda s dřevěným obklademstříkaná-izolace-stavba-domu
<a href=

Nevíte pro keterou tepelnou izolaci se rozhodnout a chystáte stavbu domu?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní stavbu nového rodinného domu.

Plánujete rekonstrukci domu a nevíte kde začít?

Naopak pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.