Typy omítek


Také omítky lze rozčlenit do různých kategorií, podle jejich vlastností a specifickým oblastem jejich aplikace. Právě o druzích omítek je tento článek. Nevíte-li si rady s výběrem jednotlivých materiálů, doporučujeme Vám knihu Stavba domu svépomocí.

Objednejte si knihu o stavbě rodinného domu

Nejtradičnější formou omítky je omítka dvouvrstvá a její rozličné variace. Tomuto způsobu omítání jsme věnovali celý jeden článek ZDE.

Dalšími druhy omítek běžně používaných při stavbách rodinných domů jsou:

• Protipožární omítky
• Sanační omítky
• Akustické omítky
• Tepelně-izolační
• štukatérské


Protipožární omítky mají za úkol zvyšovat požární odolnost. Již v daleké minulosti se používali za tímto účelem hliněné omítky, prosté vápenné nátěry, nebo různé hmoty na bázi jílu. U těchto omítek je nutné dbát na obzvláště precizně připravený povrch k aplikaci. U ocelových, dřevěných a plastových povrchů je potřeba použít základní nátěr. Je možné aplikovat také požární nástřik, který má vyšší účinnost a nižší pracnost. Díky tlakové strojní aplikaci se dosáhne dokonalého pokrytí povrchu. Materiálová podstata nástřiků je obdobná jako u tradičních omítek.

Sanační omítky se smíchají s vodou, aby se v nich vytvořily mikroskopické póry, které ve formě vodní páry odvádějí vlhkost ze zdiva do venkovního prostředí. Tyto póry jsou chráněny proti zanášení solemi. Sanační omítky bývaly využívány hojně při rekonstrukcích starých objektů a i historicky cenných stavebních památek. Aplikace těchto postupů se však již neprovádí, protože sanační omítky mají tendenci vlhkost přenášet do zdravých, a někdy historicky velmi cenných omítek nad sanační vrstvou. Tyto omítky pak dále degradují. Doufejme tedy, aby spodní izolace našeho domu byla precizně zvládnutá, abychom se nemuseli v budoucnu uchýlit k aplikaci sanačních omítek.

Akustické omítky mají podobnou porézní podstatu jako sanační omítky, a proto jsou schopny pohlcovat nežádoucí zvuk- hluk.

Tepelně-izolační omítky se používají jako alternativa k polystyrenu a k minerálním vatám. S těmito omítkami se příliš u nových domů nepočítá a používají se právě při různých rekonstrukcích a druhotných stavebních pracích. Zajišťují lepší tepelně-izolační komfort, ale musí být vždy v kombinaci s nějakým dalším způsobem zateplení. Také s sebou nesou mnohá rizika, o kterých se výrobci a prodejci samozřejmě již opomenou zmínit.

Štukatérské omítky/ malty se využívají hlavně při rekonstrukci starých budov, kde se vyskytuje mnoho štukatérských prvků. Tyto malty mají vysokou pojivost a jsou proto vhodné k vytahování říms a k různým jiným fasádním profilům. Dají se samozřejmě koupit ve formě různých pytlovaných směsí. Při rekonstruování poškozených profilovaných říms je nutné dbát na to, abychom měli již dokonale vyřešenou střechu a do konstrukce nové římsy nezatékalo. Často se stává, že se obnoví římsa a až poté se začne s rekonstrukcí střechy. Dochází pak k zmrznutí vody, která do římsy zatéká, což má za následek její poškození.

Chcete průvodce stavbou domu, který Vás zasvětí do problematiky nejenom omítek?

Plánujete stavět, nebo renovovat dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vás ušetří mnohých komplikací způsobených nedostatečnou informovaností.