Jak odstranit vlhkost


Zdroje vlhkosti, kterým se budeme v tomto článku věnovat, jsou hlavní příčinou většiny poruch starších staveb. Proto je nutné se v této problematice orientovat, abychom mohli efektivně začít s vlastní rekonstrukcí. V knize "Rekonstrukce domu" přehledně popisujeme celý průběh rekonstrukce.

Vypořádejte se se škodou způsobenou vlhkostí

zdroje vlhkosti Starší stavby postavené před rokem 1900 zpravidla kvalitní hydroizolaci tak, jak ji známe dnes, standardně postrádají. Jako hydroizolace se používaly kvalitní jílovité hmoty, různé vápenné nátěry a především vhodná volba umístění domu a s tím související promyšlený drenážní systém. Častokrát právě neúdržba, či naprostá nevědomost existence takového protivlhkostního opatření způsobuje nadměrné vlhnutí stavby v přízemním podlaží. Dalšími zdroji vlhkosti může být srážková voda, voda vzlínající, nebo kondenzace vodních par. Všechny tyto příčiny mají za následek vlhnutí zdiva a s tím související degradaci spojovacího materiálu a následně i zdícího materiálu. Zároveň dlouhodobá vlhkost podmiňuje vznik a šíření všemožných plísní a hub (dřevomorky), které jsou zdraví škodlivé, napomáhají celkové destrukci konstrukcí a dají se spolehlivě vypudit pouze vysušením objektu. Jako první napadnou skryté konstrukce krovu, podlah, nebo dřevěných stropů. Nespoléhejte na žádné postřiky a jiné „zaručené“ metody při odstraňování dřevomorky. Dřevomorka je houba, jejíž spory jsou prakticky úplně všude. Proto se jí nelze zbavit, pouze jí nedat příležitost k tomu, aby se projevila ve své plné síle.

V následujících odstavcích se budu věnovat různým postupům jak eliminovat vlhkost a docílit tak vhodnějšího vnitřního prostředí. Je již na vás, kterou z metod využijete, vše záleží na konkrétní situaci, kterou doporučuji zkonzultovat s odborníkem. Před tím, než se pustíte do nákladně řešeného projektu, je třeba se ujistit, zda jste udělali vše pro to, abyste se všemi prostředky pokusili odstranit problematický zdroj vody. Častokrát je zdroj vody neudržovaný okapní svod, unikající potrubí, ucpaná drenáž a jiné prozaické defekty, které stačí odstranit a zdivo se začne postupně samo vysoušet.

1. Srážková voda
-ohrožuje dům kvůli špatně provedeným střešním detailům (atika, parapety, okapy, svody, žlaby atd.) a poruchám v oblasti teras, balkónů, degradovaných zpevněných ploch v okolí domu atd.

2. Vzlínající voda
-vzlíná do stavební konstrukce mikroskopickými póry a častokrát proniká až do interiéru zkrze nekvalitně provedenou hydroizolaci. Vyskytuje se v oblasti pod úrovní terénu

3. Kondenzační voda
-vzniká v prostorách, které jsou nekvalitně větrány a ve kterých vzniká nadměrná vlhkost. Voda pak kondenzuje na povrchu zdí a proniká dále do konstrukce.

4. Voda z poškozených vnitřních rozvodů
-v místě poruchy se voda vsakuje do svého okolí a proniká porézní stavební konstrukcí

5. Hygroskopicita stavebních konstrukcí
-stavební materiál může být kontaminován tvrdou podzemní vodou, od které přejme soli. Ty mají hygroskopické vlastnosti a zdivo začne vlhnout.

6. Voda při živelných pohromách
-povodně, přívalové deště

Zajímá Vás, jak se postupuje při zjišťování ostatních poruch domu?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.