Vodovod a vodní hospodářství


Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Objednejte si knihu o stavbě domu svépomocí

Vodní hospodářství

V místě, kde dům stavíme, může být městský vodovod. V tomto případě stačí vybudovat přípojku a máme dodávku vody do našeho domu vyřešenou. Jestliže městský vodovod není, nebo jsme se rozhodli pro zásobování vody z vlastních zdrojů, bude nutno vybudovat vodní hospodářství. V tomto případě nám projektant zdravotechnických zařízení dodá veškerou projektovou dokumentaci. Zdrojem vody bude studna. K žádosti o stavební povolení musí být také projekt studny. Stavební úřad se v tomto případě k takovému budo-vání studny vyjadřuje. Studna může být vrtaná, nebo kopaná. Pořízení studny a celého vlastního vodního hospodářství je nákladné, proto je důležité projekt konzultovat s jednou, či více dodavatelskými firmami, které se zabývají kopanými, či vrtanými studnami. Je vhodné si nechat zjistit z vrtu kvalitu Vaší vody. Na trhu existují různé druhy filtračních zařízení, které Vám pomohou zlepšit kvalitu Vaší vody. Úroveň spodní dešťové vody přímo u paty domu není nejvhodnější. Srážkové vody se mohou v tomto místě vsakovat a mohou být zdrojem poruch našeho nového domu. Vhodnější variantou je odvedení srážkových vod dále od domu a zajištění jejich vsakování ve vsakovací jímce. Vsakovací jímka může být tvořena vyplněním výkopů štěrkem. Na rozhraní štěrku a zeminy umístíme geotextilii proti zanášení mezer mezi štěrkem drobnou zeminou. Někteří výrobci plastových stavebních prvků vyrábějí také zasakovací boxy. Můžeme se také rozhodnout pro jímání dešťových vod do podzemních plastových nádrží. Tuto dešťovou vodu můžeme dále použít například na různé zahradnické práce.

Vodovod-kanalizace-vytápění

Montáž hrubého vodovodu a plynu

V projektech venkovských domů je potrubí navrženo tak, aby nebylo zbytečně dlouhé a stavbu domu neprodražovalo. Prosekáme všechny rýhy a prostupy a vyznačíme umístění výtokových armatur. Osadíme hlavní rozvodné potrubí a poté odbočky a máme hrubý vodovod v domě hotov. Vnitřní vedení plynu se zhotovuje z bezešvých ocelových trubek a je vedeno buď povrchově, nebo pod omítkou. Nesmí se vést v podlaze, nebo za pevně zabudovanými předměty a v nevětraných prostorech. Při prostupu nosnými konstrukcemi je nutné uložit plynové potrubí do chráničky. Tyto práce ponecháme raději kvalifikované firmě, která nám je předá s revizními zprávami.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.