Jak opravit střechu


Oprava střechy je v pravidelných cyklech se opakující činnost. Stavební materiály mají omezenou životnost a je potřeba jim dávat náležitou péči. Odpověď na tyto a mnohé další otázky naleznete v knize "Rekonstrukce domu".

Kompletní postup při rekonstrukci střechy zde
rekonstrukce střechy rekonstrukce střechy

Pakliže se chystáte koupit dům, nebo máte nemovitost, ve které třeba roky nikdo nebydlel, tak Vám nezbývá než tento dům začít postupně rekonstruovat. Rekonstrukce střechy je první krok nezbytný k tomu, aby následné etapy rekonstrukce probíhaly v klidu a především v suchu. S částečnou, či kompletní výměnou krytiny musíte v celkové ceně rekonstrukce určitě počítat. Obzvláště, jedná li se o dům, který byl delší dobu neudržovaný. Mezi nejčastější poruchy krytiny patří její mechanické poškození. K tomuto poškození dochází v případě neopatrného pohybu osob po střeše, nebo po nehodě způsobené vichřicí (kroupy, větve stromů). V těchto případech se oprava provede prostou výměnou poškozených prvků krytiny.Další z příčin zatékání do střešní konstrukce je nesprávný sklon střechy. Každá krytina má výrobcem předepsaný minimální a maximální sklon střechy, který lze v souvislosti s touto krytinou použít. Pokud si nejsme jisti, či nemáme popis a doporučení výrobce, například u krytiny, kterou jsme koupili z druhé ruky, či skladujeme již delší dobu, můžeme nahlédnout do ČSN (česká státní norma), kde jsou uvedeny tabulky doporučených sklonů pro širokou škálu střech. Oprava je možná dvojím způsobem. Buď krytinu sundáme a vyměníme za jinou, která je pro stávající sklon vyhovující, nebo můžeme přidat pod krytinu pojistnou hydroizolaci, která při extrémní zátěži (přívalový déšť, šikmý déšť) pronikající vodu spolehlivě zachytí. Pokud si nejsme jisti, kterou z uvedených oprav máme provést, je dobré se poradit s odborníkem (architekt, stavební inženýr).

Chcete znát další způsoby oprav poškozených střech?

Máte krásný starý dům a chcete začít rekonstrukcí střechy?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci sřechy a celého domu.

rekonstrukce střechy hřeben sedlové střechy detaily zateplení