Jak opravit krov


V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí krovu. Jaké části ještě zachovat? Jakou vybrat krytinu? Potřebuji statika? Odpověď na tyto a mnohé další otázky naleznete v knize "Rekonstrukce domu".

Kompletní postup při rekonstrukci krovu zde
rekonstrukce poškozené krokve

Rekonstrukce krovu vyžaduje velkou míru zásahů do nosné konstrukce, a proto je nezbytně nutné se poradit s odborníkem. Jedině profesionální statik lze s jistotou říci, zda je určitá část konstrukce vhodná pro zachování, či zda je její nosná funkce již naplno vyčerpána. Před tím, než budu popisovat různé praktické postupy při rekonstrukci střech, je nutné si říct pár vět o krovových soustavách a dalších střešních konstrukcích. Je jich několik druhů, z nichž některé jsou například pro půdní vestavbu vhodné a jiné méně. Je dobré se proto obeznámit se základními stavařskými termíny.

Krov je definován jako nosná konstrukce, jejímž hlavním úkolem je vynášet střešní krytinu včetně systému laťování a eventuálních konstrukcí souvisejících se zateplením. Nejdůležitějšími součástmi krovu jsou pozednice, systém vaznic, sloupků, krokví, kleštin, pásků a různých způsobů zavětrování. V podélném i příčném směru musí být krov stabilní, což zajišťují právě zavětrovací konstrukce a štítové stěny. Nejčastějšími druhy střech jsou střechy valbové, sedlové, stanové a pultové.

rekonstrukce dřevěných prvků krovu

Samotné základní krovové soustavy dělíme na:

vaznicová krovová soustava

 • hambalkovou soustavu
 • vaznicovou soustavu
 • vlašskou soustavu
 • rámovou soustavu
 • soustavu kombinovanou atd.

 • V našem popisu se budeme věnovat pouze hambalkové a vaznicové soustavě, jelikož jsou na našem území prakticky výhradně zastoupené. Existují různé konstrukční variace těchto krovových soustav, které byly konstruovány s ohledem na provozní charakter krovu, nebo například s ohledem na typ krytiny. Různě těžké krytiny zpravidla vyžadují rozdílné dimenze nosných konstrukcí. Popis typických poruch a řešení jejich problémů najdete v knize "Rekonstrukce domu".

  Chcete znát způsoby oprav krovových konstrukcí?

  Vykazuje Váš krov poruchy a Vy nevíte kde začít?

  Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci krovu a celého domu.