Renovace zdiva


Rekonstrukce zdiva

Zděné stěny se dělí na nosné a nenosné. V této kapitole se detailněji zaměříme na stěny nosné, které jsou z hlediska celkové stability hrubých konstrukcí klíčové. Jak již jsem zmiňoval na začátku, kvalitní rekonstrukce se neobejde bez důkladného stavebně-technického průzkumu. Kvalita zdiva je různá a její úroveň je závislá na mnoha faktorech, proto bychom se s těmito faktory měli povšedně obeznámit, abychom při průzkumu byli prozřetelnější.

Kompletní postup při rekonstrukci domu zde

Hlavní příčiny poruch

oprava zdiva

Hlavní příčina poruch tkví ve změnách vlivů působících na zdi. S těmito vlivy se příliš nepočítalo, a proto je tato příčina nejčastější. Jde především o chátrání stavby způsobené zanedbanou, či žádnou údržbou, dále o změny hydrogeologických poměrů, nebo například příliš vzrostlá vegetace v okolí stavby.

Další méně častou příčinou je volba nekvalitního materiálu a s tím související nastalé problémy. V minulosti, kdy se materiál dovážel z nejbližšího okolí, častokrát nebylo na výběr, a tak se zkrátka stavělo z toho, co bylo „po ruce“. Dále zde samozřejmě hraje obrovskou roli kvalita práce, kdy kvalitativně horší materiál má být použit v místech, která nejsou příliš staticky exponovaná. V období minulého režimu bylo v některých obdobích dokonce státem nařízeno snižování teploty v cihelnách v rámci úspor energie. To mělo za následek výrobu obrovského množství nekvalitně vypálených cihel, tašek a jiného stavebního materiálu, což způsobilo a nadále způsobuje nemalé problémy u staveb.

Poslední z příčin, které bych rád uvedl, jsou chyby v návrhu. Pakliže projektant navrhne špatné řešení, které způsobí pozdější vlnu chyb, bude patrně muset přijít někdo jiný, kdo tyto chyby napraví. To se může stát i stovky let po chybném projektu, protože ani naši předkové nebyli neomylní. Nedávno jsem byl u případu rekonstrukce zámeckého krovu, který vykazoval mnoho statických chyb, které způsobovaly zatékání do objektu a posun špatným krovem nezajištěného obvodového zdiva. Jednalo se o tzv. Ránkův krov, který byl hojně používán začátkem 19. století. Tato krovová soustava byla z důvodu ušetření dřeva a půdního prostoru velice poddimenzovaná, což se projevilo jako základní projekční chyba.

Druhy zděných stěn

oprava zdiva oprava zdiva

Zajímá Vás oprava celého domu?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.