Jak postavit krov u dřevostavby


Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Kompletní postup při stavbě dřevostavby zde!
stavba krovu dřevostavby

Nejvýše položenou konstrukcí dřevostavby je střecha a její nosná složka - krov. Krovy u současných dřevostaveb jsou velice obšírným tématem, které nelze bezezbytku shrnout v jednom jediném článku. Proto průběžně zveřejňujeme jednotlivé články týkající se detailnějších aspektů této problematiky. Je jím například stavba pultové střechy, konstrukce střechy nebo detaily krovu. Nejvíce informací jsme shrnuli v našich publikacích Dřevostavba svépomocí a Jak postavit malý dům. Před tím než se pustíte do stavby jakéhokoliv domu doporučujeme vám se v problematice stavby domu svépomocí patřičně vzdělat. Mělo by vám to ušetřit mnoho času, práce a v konečném výsledku především financí.

Následující obrázek přehledně znázorňuje hlavní prvky, které v konstrukci krovu najdeme. Posupujeme-li z exteriéru do interiéru jsou jimi střešní krytinam, závěsné latě, kontralatě, pojistná hydroizolace, nosná konstrukce tvořená převážně krokvemi vyplněná tepelnou izolací, parozábrana, montážní latě a SDK podhled / interiérové obložení.

stavba krovu dřevostavby

Na následujícím obrázku máme například znázorněnou typickou konstrukci mansardové střechy v rámci sloupkového systému. Používají se zde subtilní profily v krátkých roztečích, které jsou mezi sebou kotveny především ocelovými truhlářskými spojkami. Celá konstrukce je ztužena některým deskovým materiálem kterým může být jak OSB deska tak i například dražší překližka. Krov bývá doplněn o některý z mnoha druhů střešních vikýřů.

mansardová střecha svépomocí

Krovové systémy lehkých dřevostaveb mají trochu odlišnou podobu od těch, které známe u klasických českých zděných domů. Vyznačují se především krátkými osovými vzdálenostmi mezi jednotlivými krokvemi a jejich profily, které jsou zpravidla stejné jako profily sloupků u obvodových stěn- tj. 100 x 50, nebo 150 x 50. U rozponů do cca 14 m si vystačíme s konstrukčními principy znázorněnými na obrázku. Krokve jsou ukládány na zdvojený rámový vazník stěny, který bychom u klasické např. hambalkové krovové soustavy nazvali pozednicí. Místo uložení na vazník by mělo v ideálním případě lícovat se sloupkem stěny. K uloženým krokvím jsou napojeny stropnice pochozího půdního patra, nebo pouze stropnice vynášející podhled. Zavětrování střechy je řešeno stejně jako u stěn- bedněním z desek ze zvoleného materiálu. V našem prostředí jsou to nejčastěji OSB desky tl. 22 mm. V případě, že v návrhu bednění desek není, tak musí být prostorová tuhost konstrukce zajištěna jinak- např. zavětrovacími ocelovými pásky. Dalšími důležitými konstrukčními prvky krovu jsou hřebenová (vrcholová) vaznice a kleštiny.

stavba dřevostavby stavba dřevostavby

Konstrukce ploché střechy není u dřevostaveb něčím neobvyklým. Prakticky každá plochá střecha je mírně skloněná tak, aby byl zajištěn plynulý odvod srážkové vody. Na podobném principu jako plochá střecha funguje střecha pultová, která je v návrzích dřevostaveb hojně zastoupena. U všech typů střech a u těch s minimálním sklonem především, je nutné dbát na precizní provedení hydroizolace. V průběhu montáže hydroizolace si zpracování jednotlivých detailů pečlivě dokumentujte, abyste mohli v případě nutnosti slabá místa zpětně identifikovat.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!

Pro ty, kteří se poohlíží po ekonomicky velice dostupném, skromném ale vlastním bydlení, jsme napsali tuto knihu: