Založení domu na zděných patkách


Chcete-li precizní informace, rady a tipy související s tématem ekonomické/ malonákladové stavby doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky.

Plánujete stavbu domu, ale nechcete hypotéku?

Materiál:


1.) Beton (pojivo/ písek/ štěrk/ voda), komplexní suchá betonová směs, nebo jílovitá zemina.
2.) Asfaltový pás
3.) Zdící materiál - cihly/ kameny/ betonové bloky

Postup instalace:
Rozměry běžného základu- základové patky tohoto typu se pohybují okolo 350 x 350mm i méně. U altánků a drobných skladů zahradní techniky často stačí jako základ naplocho položené cihly. Doporučené rozměry základu pro konkrétní chatku by měly být součástí projektové dokumentace - plánků stavby. I zde, jako v jiných technologických etapách stavby platí pravidlo, že by velikost základu měla proporčně odpovídat velikosti chatky. Cit pro proporce takto drobných stavebních konstrukcí má v podstatě každý trochu zkušený stavebník/ řemeslník.


Před zděním základu bychom měli upravit jeho podloží. Někdy stačí místo udusat, přičemž před tím můžeme odstranit ornici (100mm nejsvrchnější vrstva půdy obsahující kořeny trav a jiných drobných rostlin). Chceme-li stavbu založit o něco důkladněji, můžeme podklad vybetonovat a základovou patků zdít na kus položené lepenky, která zabrání průniku zemní vlhkosti. Celková výška základu by měla být minimálně cca 300mm, aby byl zajištěn dostatečný odstup dřevěných konstrukcí od povrchu země.

Více informací o zděných základech se dozvíte v TÉTO KNIZE:


Není pro Vás rekonstrukce domu finančně výhodnější volbou?