Stavba stropu svépomocí


Betonáž stropu

Stropy v našich návrzích jsou standardně navrženy ze systému Miako. Miako vložky vyrábí mnoho cihelen jak v České republice, tak i v ostatních státech Evropy. Největším českým výrobcem je firma Heluz a její zahraniční obvykle dražší alternativou je například firma Wienerberger. Systém se skládá z POT nosníků, betonářské výztuže, keramických vložek Miako a betonu.

"Vaše kniha Stavba domu svépomocí mi poskytla základní přehled o tom, jaké činnosti by mě čekaly při stavbě domu, jaké jsou varianty možných materiálů a postupů. Velice se mi líbila nabídka přímých odkazů na výrobce i zahrnutí praktických rad při dokončování stavby. Obsahově je kniha dobře strukturovaná."
Kateřina Niesnerová

Kompletní postup při stavbě domu najdete zde
skladba beonového stropu s miako vložkami a POT nosníky Stavba domu - strop

Stropní nosníky

betonáž stropu

Před tím, než začneme nosníky ukládat, je potřeba připravit vhodné podmínky pro jejich uložení. Korunu zdiva je potřeba zpevnit a vyrovnat dostatečnou cementovou vrstvou, nebo rovnou vytvořit podkladní železobetonový věnec. Na tímto způsobem vyrovnané zdivo je vhodné položit kvalitní asfaltový pás. Přesné údaje montáže se dozvíme z manuálu vydaného výrobcem daného systému. Minimální hloubka uložení těchto nosníků se pohybuje kolem 125 mm. Po uložení nosníků je nutné je bezprostředně podepřít stojkami, nebo hranoly. Maximální vzdálenost podpory od zdi je přibližně 1800 mm. Osové vzdálenosti sloupků potom maximálně 1500 mm. U složitějších staveb, než je dvoupatrový rodinný domek, je součástí projektové dokumentace také statický návrh jednotlivých pracovních podpěr a jejich zajištění. Nosníky nám může na stavbu dovézt autojeřáb, který nám je pomůže na připravené zdivo také umístit. Proto je nutné před touto akcí staveniště důkladně připravit a pečlivě vyznačit křídou místa budoucího uložení nosníků.

Stavba domu - strop

Keramické stropní vložky

strop svépomocí Poté se začnou ukládat miako vložky , jejichž jednotná délka je 250 mm. Miako vložky se kladou na sucho od jednoho konce POT nosníku ke druhému. Vložky se doporučují ukládat minimálně 25 mm na nosnou zeď, aby nedocházelo k podtékání betonu. Když máme všechny Miako vložky umístěné, může začít betonáž stropu. Nemusíme se bát, že by betonová směs pronikla do dutin vložek, a tak nemusíme dělat žádná předběžná opatření. Při betonáži je nutné zatěžovat strop pouze v místech příhradové konstrukce nosníků. Ještě než začneme betonovat, je nutné strop navlhčit, abychom zabránili nežádoucím procesům při zrání betonu. Pozední věnec, žebra a vrstva betonu nad vložkami (40-60mm) se betonují současně, aby se zajistilo správné statické provázání konstrukce.

výkres stropních vložek

Věncovky

Věncovky se používají jako ztracené bednění stropu a zároveň se za ně vkládá tepelná izolace, abychom dosáhli požadovaného tepelného standardu konstrukce. Minimální tloušťka tepelné izolace se doporučuje 100mm. Přikládají se k sobě na sucho na pero a drážku. Za věncovky a izolant se vkládá betonářská výztuž. Pro zvýšení stability celého věnce se doporučuje cca každou třetí věncovku zajistit k výztuži věnce ohnutým drátem.

Chcete znát více tipů ke stavbě domu?

Plánujete stavět svépomocí nejenom strop?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si nový e-book, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Stavba domu - strop

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.