Samonivelační stěrka- postup


Touto vrstvou rozumíme vytvoření rovného podkladu, na který se aplikují další vrstvy podlahy. Chcete znát technologické postupy dalších etap při stavbě domu? Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Objednejte si knihu o stavbě domu

Samonivelační potěr

Na hotový betonový strop naneseme nivelační potěr, abychom vyrovnali podkladní plochu pro další vrstvy podlahy. Před aplikací nivelační stěrky je nutné zajistit kvalitní vyzrálý savý povrch, jinak můžeme docílit velice nekvalitního výsledku, který budeme muset pak s rostoucími náklady odstraňovat, nebo komplikovaně opravovat. Před samotnou aplikací nivelační stěrky je vhodné provést test savosti podkladní vrstvy a zkontrolovat, zda není podklad mastný, nebo vodou rozpustný. Lze tak předejít mnoha problémům tím, že povrch dodatečně upravíme, aby byl pro aplikaci nivelačního potěru vhodný. Zkouška savosti se provádí nalitím vody na povrch a pozorováním za jak dlouho se voda vsákne, či vypaří. Pakliže na povrchu zůstanou různé barevné skvrny po vyschlé vodě, může být povrch napenetrován neznámou chemií, která by mohla zrání nivelačního potěru zkomplikovat. Tento postup se však provádí především u rekonstrukcí, kde není přesný charakter podkladní vrstvy již znám.

Při míchání nivelační směsi je nutné dodržet přesně technologický postup uvedený výrobcem. Je nutné si uvědomit, že směs je poměrně složitá chemická sloučenina, která je náchylná na jakékoliv odchylky od předepsaného postupu. Špatnými poměry můžeme docílit strakatosti povrchu, nebo v horším případě jeho nesourodé pevnosti. Také se nedoporučuje nivelační stěrku aplikovat po vrstvách, protože pak dochází velice často k nesourodému propojení jednotlivých vrstev, což má za následek postupné odlupování. Pakliže přesto musíme k postupnému kladení vrstev přistoupit, měli bychom dodržovat alespoň zásadu, že spodní vrstva by měla být vždy o něco tlustší než vrstva nad ní. Spodní vrstva musí být taktéž vyzrálá a dostatečně napenetrovaná.

Důležitým prvkem je dilatace nivelační vrstvy v místě ve styku s vertikálními konstrukcemi. Dilatace docílíme vložením pružného dilatačního pásku, který objemové rozdíly vzniklé teplotními a vlhkostními výkyvy eliminuje. V případě nedodržení správného způsobu dilatace hrozí, že nám vrstva popraská, nebo se zvedne.

Obecně platí pravidlo, že by se na zrání nivelačních stěrek nemělo spěchat. Kontraproduktivní je urychlování schnutí nuceným větráním, nebo vystavováním plochy přímým slunečním paprskům. Je pochopitelné, že navazující etapy stavby je náročné zorganizovat tak, aby vždy vše perfektně klapalo, ale je třeba mít na paměti, že přílišným uspěcháním na sebe navazujících stavebních procesů si můžeme nečekaně zkomplikovat situaci.

Vápeno-cementový potěr

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M., 59 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.