Jak opravit podlahu nad vlhkým terénem


V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí podlahy nad terénem= v přízemí domu. Jaké jsou možnosti a jakým způsobem postupovat při samotné rekonstrukci? Přečtěte si publikaci rekonstrukce domu a načerpejte inspiraci před samotnou rekonstrukcí.

Dobrý den, opravdu nelituji, že jsem si tuto knihu koupil. Zjistil jsem spoustu zajímavých věcí a hlavně dobrých rad, jak zrekonstruovat starý barák. A také konečně vím, čím začít a na co hlavně dávat pozor. Opravdu doporučuji každému, kdo chce něco rekonstruovat! S pozdravem
Tomáš Jiráček

Kompletní postup při rekonstrukci domu zde

Podlahy nad terénem

Pakliže vlastníme objekt, který nemá zateplenou podlahu a je nad nevytápěným prostorem, jeho tepelné ztráty vzrůstají cca o 5-10%. Než se pustíme do horlivého zateplování podlahy v přízemním podlaží, je vhodné se nejdříve poradit s expertem- např. architektem. Musíme uvážit, jak budou vysoké náklady a co tím získáme. Často je efekt zateplení úplně minimální, jelikož původní násep, na kterém byla původní podlaha, měl vlastně také celkem dobré tepelně izolační vlastnosti. Dalším sporným bodem je destrukce starého, mnohdy zcela vyhovujícího a esteticky a historicky cenného podlahového fondu. Je opravdu rekonstrukce podlahy nutná? Dalším důležitým faktorem je radonový index pozemku. Je to test, který změří množství radioaktivního plynu v prostoru domu, a na základě toho pak můžete navrhnout optimálnější řešení hydroizolace. Radon je plyn vyvěrající z útrob země, a tak je jeho výskyt častý především v přízemí a hlavně v málo odvětrávaných prostorách.

Pakliže jsme se rozhodli pro úplné odstranění podlahové konstrukce, tak můžeme začít tím, že veškeré dřevěné prvky vyhodíme a necháme pouze původní násep. Tak jak je zmíněno v kapitole o výměně dřevěné podlahy, je vhodné, abyste starý násep důkladně proseli a vysušili, popřípadě doplnili novým suchým materiálem. Nezapomeňte vyhodit část náspu se zbytky shnilé dřevité hmoty. Také bude potřeba se zamyslet nad tím, jak masivní rekonstrukci plánujete. Když už vyměňujete všechny vrstvy podlahy, je vhodné asfaltový pás hydroizolace zatáhnout i pod stěny. To znamená, že musíte ještě před aplikací betonového potěru podříznout stěny a vytvořit tak dutinu pro umístění hydroizolace. Dalším krokem je případné doplnění náspu a jeho následné zhutnění ručním, nebo benzínovým pěchem. K vyrovnání používáme vodováhu, nebo laser a pomocné hranoly, či například lešenářské trubky. Po dorovnání náspu vyjmeme vodící pomůcky a zbylá místa dorovnáme též. Dalším krokem je aplikace betonové mazaniny. Betonovou mazaninu urovnáme obvyklým způsobem buď dřevěnou, nebo kovovou latí.

Další důležitou vrstvou je asfaltová hydroizolace, která může být natažená i ve dvou a více vrstvách. Vše záleží na tloušťce izolace a radonovém indexu místa. Pakliže je radonový index pozemku střední, nebo vysoký, nevyhnete se aplikaci asfaltových pásů s pokovenou stranou, která nežádoucí plyn odráží. Samotná aplikace asfaltových pásů není žádná věda, ale práce se musí dělat zodpovědně a poctivě. Řádně proschlá vyrovnaná betonová mazanina se natře asfaltovou penetrací. Ta se nechá zaschnout a můžeme začít natavovat asfaltové pásy. Pomocí plynového hořáku natavujeme spodní vrstvu pásu současně s napenetrovaným povrchem a následně asfaltový pás ještě více propojíme s natřeným povrchem válcováním, nebo udusáním. Důležitý je hlavně spoj izolací překrytých 10cm. Spoj, kterým musí vytéct asfalt, je možné také zašpachtlovat.

Další vrstvou je samotná tepelná izolace. Ta může být buď ze syntetického materiálu (polystyren), minerálního materiálu (skelná, kamenná, keramická vlna) nebo z materiálu přírodního (dřevěná vlna, sláma, celuóza, korek, liapor atd.). Od stavebních výrobců se dozvíte spousty pohádek o kvalitách jejich produktů. Já bych nejspíše zvolil izolaci z přírodních materiálů. Tudíž bych asi vytvořil jakýsi druhý násep podle postupu, který popisuji v článku o dřevěných podlahách.

Na aplikované tepelné izolaci je potřeba vytvořit podklad, na který budeme moci položit pochozí vrstvu podlahy. Tímto podkladem může být souvrství dřevitých desek (OSB, dřevotříska atd.), anhydrid nebo betonový/ cementový potěr. Jakýkoliv litý povrch nad izolací by měl být vysoký min. 5cm, jinak hrozí jeho proboření. Na závěr položíme nášlapnou vrstvu, která může být jakákoliv podle požadavků, které daný provoz v místnosti vyžaduje. Jednotlivým druhům podlah a především nově navrženým podlahám se věnuji obšírněji v publikaci Stavba domu svépomocí.

Zajímá Vás oprava dřevěných podlah, teraca, pohledového betonu a jiných podlah?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.