Postup rekonstrukce podkroví


V následujícím článku se budu zabýbat půdními vestavbami. Mám si najmout architekta, nebo rekonstrukci zvládnu navrhnout sám? Jakou mám zvolit ideální skladbu střechy? Odpověď na tyto a další otázky naleznete v knize "Rekonstrukce domu".

Pracovní postup půdních vestaveb zde
půdní vestavby

Rekonstrukce podkroví je velice častá ve větších městech, kde směrem k centru stoupá cena nemovitostí. Další kategorií rekonstrukcí podkroví jsou staré venkovské domy, které si majitelé přejí rekonstruovat, popřípadě rozšířit. Expanze obytných místností do podkroví je tak logický tah. Před investicí do půdní vestavby je nutné zvážit mnoho faktorů, na základě kterých se rozhodneme, zda se do vestavby pustíme, či nikoliv. Existuje mnoho nedokončených projektů půdních vestaveb jenom proto, že stavitel přecenil své vlastní síly, nebo v půli stavebních prací zjistil, že budovaný prostor vlastně nepotřebuje. Další kategorií lidí, kteří se rozhodnou rekonstruovat podkroví, jsou ti, kteří v dříve rekonstruovaném podkroví již žijí, ale stávající podmínky jim nevyhovují. Nejčastěji z důvodu nevyhovujícího tepelného standardu. V nedostatečně izolovaných půdních prostorách je v našich klimatických podmínkách v létě příliš vedro a v zimě naopak vytápění nemusí stačit. Dochází tak proto k velkým ekonomickým ztrátám, které mohou nabýt neúnosných rozměrů. Jediným řešením je tepelnou izolaci vylepšit a tím dosáhnout tepelného standardu, který odpovídá normovým rozmezím. Vaše investice do izolování podkroví, které užíváte, se Vám brzy vrátí. Další podstatnou a neopomenutelnou investicí bude nový způsob vytápění.

Rekonstrukci podkroví máme dnes také spjatou s nadkrokevní izolaci? Obzvláště, chcete-li dosáhnout nízkoenergetického či pasivního standardu domu. Nadkrokevní izolace je souvislá vrstva izolace v rovině nad krokvemi. Může být jak kombinovaná- z minerální vaty a tepelně izolačních desek, nebo pouze z tepelně izolačních desek. Detailně se tomuto tématu věnujeme v samostatném článku. Chcete-li znát více detailů k nadkrokevní izolaci, pokračujte ZDE.

Chcete znát více tipů ohledně rekonstrukce podkroví?

Máte krásnou půdu a chcete ji rekonstruovat?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci podkroví.

Stavba domu - sezonní šatna