Jak opravit dřevěnou podlahu


V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí dřevéné podlahy. Jak opravit starou podlahu původními technologiemi? Co zachovat a co již příjde vyhodit? Přečtěte si publikaci rekonstrukce domu a načerpejte inspiraci před samotnou rekonstrukcí.

Dobrý den, opravdu nelituji, že jsem si tuto knihu koupil. Zjistil jsem spoustu zajímavých věcí a hlavně dobrých rad, jak zrekonstruovat starý barák. A také konečně vím, čím začít a na co hlavně dávat pozor. Opravdu doporučuji každému, kdo chce něco rekonstruovat! S pozdravem
Tomáš Jiráček

Kompletní postup při rekonstrukci domu zde
Rekonstrukce-dřevěné-podlahy

Oprava dřevěné prkenné podlahy

Vyšlapanou, ztrouchnivělou nebo jinak poškozenou podlahu opravujeme následovně: Nejdříve vytrháme prkna a polštáře. Objeví-li se na spodní straně prken vlákna nebo vatovité chomáče, jde pravděpodobně o napadení dřevokaznou houbou. V tom případě se musí odstranit i násyp, pokud možno všechen. Odpadávající kusy omítky otlučeme na zdravý základ. Zdravou část omítky poznáme tak, že na ní poklepeme a neozve se dutý zvuk. Zdivo se pak omete ostrým koštětem a smetený odpad se rovněž musí odstranit mimo objekt. Zdivo se dříve žíhalo plamenem pájecí lampy, ale dnes se tento způsob nedoporučuje (nákaza by se mohla prouděním vzduchu rychleji rozšířit). Zdi a plocha pod podlahou se posypou na sucho vyhašeným vápnem, bezpečnější je však postřik chemickým přípravkem k ničení zárodků dřevokazné houby- biocidem.

Rekonstrukce dřevěné podlahy

Na nový násyp se nejlépe hodí prostá stavební huť nebo stará otlučená omítka, popř. dobrá suchá škvára. Násyp se nanáší v celé ploše asi o 8 cm nižší než konečný povrch. Na násyp se položí dřevěné polštáře, které se musí několikrát důkladně napustit impregnačním prostředkem. Polštáře jsou asi o 2 až 3 cm kratší než šířka místnosti a kladou se kolmo k podlahovým prknům, která se pokládají ve směru od vstupních dveří do místnosti. Krajní polštáře jsou od zdi vzdáleny asi 3 až 5 cm, ostatní polštáře se kladou ve vzdálenostech 80 až 100 cm od sebe. Čela polštářů se od zdi izolují dvojitou lepenkou, aby nenavlhávala.

Nejprve se osazují oba krajní polštáře do správné výšky fixované tzv. váhorysem, tj. vodorovnými přímkami, narýsovanými obyčejnou tužkou nebo zednickou křídou (brnkačkou) na zdi ve výšce 1 m nad úrovní budoucí čisté podlahy. Od váhorysu se odměří výška horní plochy polštáře, která se rovná součtu 1 m a tloušťky podlahových prken. Po uložení krajních polštářů do správné výšky se čela obou polštářů uklínují a přidusá se pod ně násyp. Přes oba krajní polštáře se položí rovné prkno nebo lať a podle ní se osadí do správných výšek ostatní mezilehlé polštáře, pod nimiž se podle potřeby přidusá násyp. Po osazení všech polštářů se násyp dosype a mírně udusá. Povrch násypu se nakonec urovná krátkou latí, jejíž spodní hrana je v mírném oblouku o vzepětí asi 7 mm. Tím se dosáhne určitého převýšení násypu mezi polštáři a podlahová prkna pak leží plně na násypu a podlaha nevrže. Povrch násypu se má poprášit vápenným prachem. Na polštáře se přibíjejí dobře vyschlá, zpravidla smrková podlahová prkna tl. 2,6cm.

Rekonstrukce dřevěné podlahy

Prkenné podlahy se kladou na sraz nebo na péro a drážku. Při kladení podlahy na sraz se postupuje takto: Nejdříve se nařežou prkna asi o 10mm kratší než je délka místnosti. Na polštáře při zdi se položí první prkno a do každého polštáře se přibije dvěma hřebíky dlouhými 10 cm. Potom se k prvnímu prknu přiloží tři další prkna a od posledního prkna ve vzdálenosti asi 3 cm se zatlučou do dvou polštářů (nejlépe do druhých od zdi) tesařské skoby (kramle) na hloubku třetiny hrotu. Mezi hranou posledního prkna a čela skob se proti sobě vloží vždy dva klíny a dorazí se k sobě sekerou. Tím jsou položená tři prkna řádně dotažena k prknu prvnímu a mohou se přibít. Pak se tesařské skoby vytáhnou a práce s dalšími prkny se opakuje. Po přibití všech prken se pomocí skoby a sekery zatlučou všechny hřebíky o 2 mm hlouběji, než je povrch podlahy, aby se podlaha mohla podle potřeby přebrousit v případě, že některé prkno vyčnívá, a aby se nikdo nezranil o špatně přibitý hřebík. Nakonec se kolem stěn přibijí podlahové lišty, které musí být tak široké, aby dostatečně překryly spáru mezi prkny a zdivem.

Rekonstrukce dřevěné podlahy svépomocí

Při pokládání podlahy na péro a drážku se provede násyp a položí se polštáře stejně jako při kladení podlahy na sraz. První prkno se položí tak, aby péro bylo u zdi. Další prkna se potom jen dotahují pomocí klínů a přibíjejí se k polštářům z boku tak, že hlavy hřebíků jsou zakryty drážkou. Pracuje se opatrně, aby se nepoškodily boky prken. Polštáře pod podlahy bývají tlusté 6 až 8 cm a jsou buď z jednoho kusu, anebo se pomocí příložek a prkének dlouhých asi 60 cm mohou nastavit. Nastavené polštáře se střídají s polštáři vcelku.

Podlaha vrže, jestliže byla použita příliš tenká prkna nebo když sedne násyp mezi polštáři, anebo jsou-li mezi polštáři nebo stropnicemi velké vzdálenosti. Prkna napadená hnilobou (u výlevek, vodovodu v kuchyních atd.) se poznají podle změny barvy (ztmavnou) nebo poklepem- shnilá prkna vydávají dutý zvuk.

Výměnu části podlahy provádíme tak, že prkna vyměňujeme v délce od polštáře k polštáři, aby se mohl vyměněný kus přibít na polštář. Nové prkno musí být stejně tlusté jako původní a musí být dostatečně široké, aby spáry byly co nejužší; přečnívající hrany se vyrovnávají hoblíkem. Je-li část polštáře napadena hnilobou, odřízne se i s částí zdravého dřeva a ke zbytku polštáře se připojí spojovacími prkénky nový materiál. Novou část polštáře i spojovací prkénka je nutné napustit impregnačním prostředkem proti hnilobě.

Trhliny ve staré dřevěné podlaze se mohou vyplnit tmelem, a pokud jsou širší než 2 mm, vyplní se úzkými lištami. Vyšlapaná prkna se mohou také vyrovnávat směsí z epoxidové pryskyřice a plniva s různými přísadami. Prohlubně v prknech se mohou vyrovnávat tmelem z klihové vody a pilin, popř. navlhčenou směsí cementu a pilin v poměru 1:6.

Zajímá Vás oprava dřevěných podlah, teraca, pohledového betonu a jiných podlah?

Chcete při rekonstrukci udělat co nejméně chyb?

Pro Vás jsme napsali knihu , která Vám usnadní rekonstrukci domu.