Projekt středního domu pro stavební povolení
Co projekt obsahuje?

 • Souhrnná technická zpráva a průvodní zpráva ve wordovém dokumentu. Stačí jen doplnit konkrétní údaje stavitele a zprávu vytisknout v klasickém formátu A4 pro potřeby úřadu.

 • Výkresy ve formátu A3. Stačí vytisknout a doplnit o údaje investora. Technické zprávy pro jednotlivé části jsou ve wordovém dokumentu, takže je také lze doplnit o jméno, adresu atd. a předat úřadu.
  • __A.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
  • ____PŮDORYSY
  • ____PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ
  • ____POHLEDY
  • ____TABULKA OKEN A DVEŘÍ
  • ____ZÁKLADY
  • ____SKLADBY
  • ____DETAILY
  • __B.POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY
  • __C.TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
  • ____PROJEKT KANALIZACE
  • ____PROJEKT VODOVODU
  • ____PROJEKT PLYNU
  • ____PROJEKT ELEKTOINSATLACE
  • __D.PROJEKT VYTÁPĚNÍ
  • ______TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ
  • ______PŮDORYSY
  • ______SCHÉMA ZAPOJENÍ
  • __E.STATICKÁ ČÁST
  • ____VÝPOČTY
  • ____PŮDORYS ZÁKLADŮ
  • ____SKLADBA STROPU
  • ____DETAILY
  • ____VÝKRES KROVU
 • Základní verze vytápění je kotel na pevná paliva. Chcete-li jiný způsob vytápění, informujte nás na emailu: info@venkovskydum.cz

 • PREZENTACE STŘEDNÍHO DOMU

  Co projekt neobsahuje?

 • Radonový test. Závislý na místních podmínkách. Na úřadu Vás již informují, zda je nutný. Běžná kvalifikovaná firma Vám ho zpracuje za cca 2000,-.

 • Energetický průkaz budovy. Závislý na místních podmínkách. Na úřadu Vás již informují, zda je nutný. Běžná kvalifikovaná firma Vám ho zpracuje za cca 1500,-.

 • Razítko stavebního inženýra, nebo architekta. Porozhlédněte se po Vašem okolí, nebo se poptejte na stavebním úřadě, určitě nějakého seženete.

 • Platba

 • Po vyplnění kontaktních údajů zvolte způsob platby a pokračujte dále na tlačítko "objednat". Na Vaší adresu bude automaticky poslán email s fakturačními údaji.

 • Po obdržení Vaší platby Vám bude projekt pro stavební povolení odeslán.

 • cena 6900 kč

 • PREZENTACE STŘEDNÍHO DOMU
  projekt_stredniho_domu


  platby


   Vaše kontaktní údaje