Ochrana dřevostavby před požárem


Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Kompletní postup při stavbě dřevostavby zde!

požární odolnost dřevostavby Ačkoliv by se to možná někomu zdá zvláštní, požární pravidla pro dřevostavby se nijak zásadně neliší od pravidel stanovených pro ostatní převážně zděné domy. Celková požární bezpečnost stavby je vlastně souhrn předpisů, které mají svou jasnou oporu a charakteristiku v české legislativě. Patří sem zejména požadavek na bezpečnou evakuaci osob, která se vypočítává například z délky a šířky únikové požární cesty. Další nezbytně nutnou vlastností je nemožnost šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky. Požární úseky jsou vlastně požárně izolované oblasti, jako například chodba „A“, chodba „B“, kancelář, toalety. Jsou odděleny požárně bezpečnostními příčkami a dveřmi, nebo okenními otvory. Dalším faktorem je zajištění ochrany okolního prostředí kolem hypoteticky postiženého objektu. Musí být zajištěn dostatečný přístup požárních jednotek k objektu. Dalším důležitým elementem je vybavení objektu o zařízení pro protipožární zásah, jako jsou různé hasicí přístroje, nebo automatické hasící systémy.

Pro důsledný výpočet požární náchylnosti jednotlivých požárních úseků se používá tabulka, ve které jsou popsány různé třídy hořlavosti jednotlivých konstrukčních materiálů. Najdeme zde samozřejmě i různé typy dřev s různými povrchovým úpravami.

požární odolnost dřevostavby Dřevo patří paradoxně ke konstrukcím, které jsou poměrně odolné vůči požáru. Při požáru dřevěné konstrukce pouze povrchově ohoří a vytvoří zuhelnatělou izolační vrstvu, která chrání efektivně zbytek dřeva před požárem. Jednotlivé ohořelé nosné prvky neztrácí svou pevnost a tuhost, a tak mohou dále přenášet zatížení a nehrozí tak zřícení objektu. Zuhelnatělá vrstva má již pouze asi 1/6 tepelné vodivosti na rozdíl od neporušeného dřeva. Samotnou hořlavost dřeva ovlivňuje několik aspektů. Jde především o jeho vlhkost. Při zahřívání dřeva totiž nejdříve dochází k rychlému vypařování vlhkosti z různých děr a spár, kde je přístup ke konstrukci nejsnadnější. K samotnému vznícení dochází až po klesnutí vlhkosti pod určitou kritickou mez. Hořlavost je také velice ovlivněna tvarem, průřezem a především povrchem jednotlivých prvků. Platí, že čím je povrch hladší, tím méně náchylný k požáru bývá. Proto je významným protipožárním opatřením hoblování a jiné úpravy, které uhlazují drsný povrch dřeva. V neposlední řadě je to hustota dřeva. Čím je dřevo hustější, tím méně je náchylné ke vznícení.

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!