Co znamená pasivní dům


Matou Vás pojmy jako jsou "nízkoenergetický, nebo pasivní dům"? V tomto článku se budeme věnovat problematice pasivních domů. Nejenom o tom je také kniha Stavba domu svépomocí.

Objednejte si knihu o stavbě rodinného domu

Pasivní dům

Pasivní dům je charakteristický svými minimálními nároky na spotřebu energie. Energie spotřebovávaná na chod domu je maximálně získávána z obnovitelných zdrojů. Toho lze dosáhnout speciálními stavebními řešeními. Průměrný součinitel prostupu tepla musí být Uem≤ 0,25 W/(m2K) a doporučený součinitel prostupu tepla Uem≤ 0,25 W/(m2K). Neprůvzdušnost obálky budovy je větší než u nízkoenergetického domu. Do hodnocení měrné potřeby primární energie pasivních budov se zahrnují energetické potřeby pro vytápění, přípravu teplé vody a pomocnou elektrickou energii na provoz energetických systémů. Případně je sem zahrnuto i strojní chlazení, ovšem u pasivních domů se předpokládá tak inteligentní řešení, že není nutné v letních měsících obytné prostředí v domě nuceně chladit. K tomu, abychom dosáhli standardu pasivního domu, musíme splnit mnoho požadavků, mezi něž patří například:

• Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí a střechy musí být v rozmezí 0,12-0,18 W/(m2K), obvodových oken a střešních oken0,6-0,8 W/(m2K), podlaha přilehlá k zemině 0,15-0,22 W/(m2K)

Tepelné mosty musí být minimalizovány na nejmenší možnou míru, dům musí být pečlivě naprojektován a zhotoven v nadstandardní úrovní řemesel. Způsob stavby by měl být důsledně kontrolován, aby výsledná odvedená práce byla v souladu s projektovou dokumentací.

• Je nutné dokonalé utěsnění stavby s výplněmi otvorů, jejichž součinitel spárové průvzdušnosti je co nejnižší.

• Důsledné využití tepelných zisků- konstrukce musí mít nadstandardní akumulační schopnosti (podlahy, příčky, vnitřní konstrukce).

• Vyřešeno zajištění přívodu čerstvého vzduchu. To se řeší nuceným větráním se systémem zpětného získávání tepla.

• Vytápění v pasivním standardu. Tzn.: využití teplovzdušného vytápění s doplňující otopnou soustavou pouze v prostorách s nárokem na vyšší teplotu. V kombinaci s rekuperačním zařízením s co možná nejvyšší možnou účinností.

Stavba domu a energetické zdroje by měly být v souladu s filosofií trvale udržitelného rozvoje, tudíž energie a prostředky získané z neobnovitelných zdrojů by měly být co nejnižší.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.

Další články na téma stavba domu najdete ZDE.