Vlastní stavebně-technický průzkum stavby


Staré domy mívají krásné stavební prvky, jejichž patina je tím faktorem, který pak staronovému prostoru vdnechne ten správný a přitažlivý náboj. Abychom však o tyto často subtilní detaily nepřišli, je potřeba je před samotnou rekonstrukcí zodpovědně ochránit.

Kniha o postupné rekonstrukci domu zde

ochrana původních stavebních prvků při rekonstrukci
Rekonstruujeme-li dům, musíme být opatrní, abychom nepoškodili stávající stavební konstrukce, které plánujeme zachovat. Které to jsou, vyplyne ze stavebních průzkumů, o kterých se zmiňujeme v předchozí kapitole. Přede-vším z průzkumu stavebně-historického. Před zahájením stavebních prací se musíme připravit na nejhorší možné scénáře, jejichž původci mohou být například někteří ledabylí řemeslníci. Stejně, jako u stavby nového domu, kdy jsou na poškození náchylné konstrukce zakryty ochrannou fólií až do finální fáze stavby, i u rekonstrukce je potřeba některé stavební prvky ochránit. Jde především o zárubně, dveřní křídla, okna, vestavěný nábytek, nebo podlahy. Na následujícím obrázku je vidět, jak jsou staré dřevěné schody při poměrně razantní rekonstrukci důmyslně chráněny dřevěnými stavebními prkny. Při manipulaci s lešením, prkny a jiným stavebním materiálem by zcela jistě došlo k rozsáhlému poškození starých schodišťových stupňů a dům by tak přišel o jednu důležitou autentickou stavební konstrukci, která ho již mnoho let zdobí. Ochrana starých stavebních prvků by se měla zaměřit především na ty konstrukce, které byly na základě stavebně-historického průzkumu označeny jako důležité.