Konstrukce a montáž rámové stěny dřevostavby


Chcete-li precizní informace, rady a tipy související se stavbou dřevěného domu, doporučujeme vám TUTO KNIHU. Spojením inspirace, promyšleného plánu a nadšení lze docílit stavby nízkonákladového rodinného domu i s velmi omezenými finančními prostředky!

Chcete vědět více o zakládání malých staveb?

Montáž stěn

Princip výstavby dřevěných rámových konstrukcí typu two by four je rychlý. Díky příznivé hmotnosti konstrukcí se lze obejít bez těžké zvedací techniky. Všechnu práci lze odvést vlastními silami. Máme-li hotovou konstrukci základů a podlahové desky, můžeme přistoupit k montáži jednotlivých stěn.

Po konstrukci dřevěné desky získáme montážní rovnou plochu, na které budeme moci jednotlivé stěny zkonstruovat přesně podle výkresové dokumentace stavby. Hotové části stěn vztyčíme a přikotvíme k podlahové desce. Stěny v rozích sešroubujeme a takto pokračujeme, dokud nemáme všechny stěny 1.np hotovy.

Stavba stěny

1. Stěnový sloupek
2. Zavětrování
3. Dočasné zavětrování
4. základové sloupky
5. Pásek - zavětrování
6. Sdružený nosník
7. Podlahová deska
8. Montážní štafle
9. Horní vazník
10. Vzpěry

Stavba stěny Na připraveném podkladním podiu smontujeme první stěnu a připevníme na místo. Pomocí dočasně přibitých prken stěnu perfektně vyrovnáme.

Stavba stěny Stejným způsobem postupujeme u druhé stěny, kterou po vyrovnání přišroubujeme k podlahové konstrukci a k první stěnové konstrukci.

Stavba stěny Obdobně postupujeme u zbylých stěn. V průběhu montáže postupně přidáváme další dočasná zavětrování, která rozestavěnou konstrukci ztužují a drží ve správné pozici.

Stavba stěny Máme-li vztyčené všechny stěny, můžeme zhotovit finální zavětrování, abychom mohli odstranit provizorní pomocné konstrukce.

Více informací o konstrukci stěn se dozvíte v TÉTO KNIZE:


Sdružené sloupky v rozích

Existuje několik způsobů, kterými lze vyřešit styk dvou stěn v rohu. Chceme-li spoj zkonstruovat co nejpevnější, je vhodné zvolit variantu s více sloupky. Dochází pak však zpravidla k většímu tepelnému mostu a k větší spotřebě materiálu.

Stavba stěny

Napojení příček na ostatní konstrukce

Při realizaci styku dvou stěn je vedle pevnosti spoje kladen důraz především na eliminaci tepelného mostu a na oddělení konstrukcí separační vrstvou- protivlhkostní fólií.

Stavba stěny

Příčka napojena ke stěnovým vzpěrám.

Stavba stěny

Možné napojení stropní konstrukce ke stěně.

Stavba stěny

Napojení interiérové příčky k obvodové stěně.

Stavba stěny

Vnitřní stěna připjená až po instalaci vnitřního obložení.

Plánujete stavbu ekonomicky dostupné dřevostavby?
Právě pro Vás jsme napsali knihu Jak postavit malý dům, ve které najdete mnoho konstrukčních rad a tipů, které Vám dopomohou k vysněnému nezávislému bydlení.