Konstrukce komínu a kamen u dřevostaveb


Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, pak je tento článek určen právě Vám. Napsali jsme také knihu Dřevostavba svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Kompletní postup při stavbě domu zde
Oplechování střešního okna, komínu, okapy, závětrná lišta

Dřevostavba svépomocí Dřevěné prvky vodorovných konstrukcí musí být adekvátně odděleny od komínů kamen a jiných otopných vložek. Všechny hořlavé desky, sloupky, vazníky, rámy a nosníky musí být vzdáleny minimálně 5 cm od vlastního zdroje žáru- zpravidla zděného komínu . U prefabrikovaných komínových vložek se musí postupovat v souladu s pokyny výrobce a v souladu se stavebními předpisy pro danou lokalitu.

Dřevostavba svépomocí

Komínové těleso musí mít svůj vlastní základ, nezávislý na nosné dřevěné vodorovné konstrukci. Řešením je zdvojená výměna nosných prvků podlahové desky, které musí být oddilatovány tak, aby při měnících se teplotních okolnostech objemové změny konstrukce nevyvolaly nežádoucí defekty na okolních konstrukcích.

Dřevostavba svépomocí

Objednejte si ZDE e-knihu Dřevostavba svépomocí a získejte přehled, který Vás posune zas o krůček blíže Vašemu snu!