Jak vypadá projekt rodinného domu


Projekt domu je velmi důležité téma, kterým je potřeba se zabývat v případě, že jste vyřešili otázku pozemku. Publikace Stavba domu svépomocí Vám pomůže s výběrem vhodného projektu a Vy ušetříte.

Objednejte si knihu o stavbě rodinného domu

Projekt domu je nejdůležitější dokument k tomu, abyste získali stavební povolení. Od projektanta dostanete standardně čtyři paré, ze kterých jsou minimálně dvě kompletně orazítkovaná autorizovaný inženýrem. V návrzích, které si lze prohlédnout na tomto webu, jsou domy zpracovány tak, aby byla vnitřní dispozice co nejúčelněji využitá, a aby se zbytečně neplýtvalo prostorem. Nezapomínáme na úložné prostory ani na archetypální charakter správné venkovské stavby. Po doplnění stavby o další přístavby hospodářského charakteru vznikne plnohodnotná hospodářská usedlost. Projekty jsou navrženy tak, abyste byli schopni si postavit dům v co největší míře svépomocí. Po vyřízení všech administrativních záležitostí stačí začít organizovat stavební práce, nebo podepsat smlouvu o dílo s Vámi vybranou stavební firmou a stavba může začít. Pokud chcete na stavbě ušetřit, můžete zakoupit projekt domu zvlášť, nakoupit si materiál svépomocí a až poté najmout stavební firmu. Někdy má však stavební firma již zkontaktované různé stavební materiály za zvýhodněné ceny, a tak je nutné předem zvážit veškeré alternativní přístupy k organizování výstavby.

Kompletní projektová dokumentace

Projekty typových domů naleznete na internetu, či v různých katalozích a časopisech. My nabízíme projekty domu s názvem Venkovský dům, které se soustřeďují na tradiční hodnoty a nesnaží se být poplatné době. Součástí našich i ostatních typových projektů bývá i zakreslení domu na Váš konkrétní pozemek. Tzv. koordinační situace se zakreslením sítí, zákres do katastru nemovitostí, nebo do územního plánu. Bez těchto výkresů není zpravidla možné podle pravidel nastavených zákonem stavební povolení získat. Projektant Vám také pomůže s různými dokumenty, které si vyžádají úřady, které musí stavbu povolit. Jsou to vodohospodáři, ekologové, lesy ČR, ale také například policie, či dopravní úřad. Projekt domu nemusí být nákladnou záležitostí, stačí být obezřetný při výběru stavební firmy a vybrat si ten správný projekt. Naše dokumentace pro stavební povolení jsou podrobně zpracovány v různých měřítcích a obsahují specifikace materiálů. Proto lze podle těchto výkresů rovnou stavět.

Správný projekt domu by měl obsahovat tyto výkresy:

 • A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 • B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 • C. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
 • __C.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
 • ____C.1.1 KOORDINAČNÍ SITUACE
 • ____C.1.2 PŮDORYSY
 • ____C.1.3 PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ ŘEZ
 • ____C.1.4 POHLEDY
 • ____C.1.5 TABULKA OKEN A DVEŘÍ
 • ____C.1.7 ZÁKLADY
 • ____C.1.8 SKLADBY
 • ____C.1.8 DETAILY
 • ____C.1.9 ZÁKRES DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 • ____C.1.10 ZÁKRES DO ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • __C.2 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY
 • __C.3 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
 • ____C.3.1 PROJEKT KANALIZACE
 • ____C.3.2 PROJEKT VODOVODU
 • ____C.3.3 PROJEKT PLYNU
 • ____C.3.4 PROJEKT ELEKTOINSATLACE
 • ______C.3.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE MATERIÁLU
 • ______C.3.4.1 PŮDORYSY
 • ______C.3.4.1 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
 • ____C.3.5 PROJEKT VYTÁPĚNÍ
 • ______C.3.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE MATERIÁLU
 • ______C.3.5.1 PŮDORYSY
 • ______C.3.5.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ
 • __C.4 STATICKÁ ČÁST
 • ____C.4.1 VÝPOČTY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ
 • ____C.4.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ
 • ____C.4.3 SKLADBA STROPU
 • ____C.4.4 DETAILY
 • ____C.4.5 VÝKRES KROVU

Celková dokumentace je vytištěna a schválena autorizovaným inženýrem. Možnost individuálních úprav v projektu dle přání zákazníka je samozřejmostí.
............Stavební část
............Elektroinstalace
............Zdravotechnika
............Projekt statiky
............Požární bezpečnost
............Projekt vytápění

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Knihu jsem již 2krát pročetl a pomohla mi udělat si ucelenou představu jak by celá stavba měla probíhat. I když stavbu ve finále patrně svěřím odborníkům, mám jasnou představu na co se při následné kontrole a převzetí jednotlivých etap zaměřit. Děkuji a těším se na pokračování."ing. Milan Jaroš, 29 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.

Na tomto webu najdete mnoho užitečných článků na téma stavba domu. Nabízená kniha tyto články rozvíjí a navíc přidává mnoho dalších. Jednotlivé postupy a informace jsou provázeny názornými obrázky a v případě elektronické verze knihy interaktivními odkazy na jiné užitečné webové prezentace. Proto neváhejte a objednejte si tištěnou knihu, nebo e-book, který Vám usnadní mnoho zdlouhavé práce a Vaše malá investice se Vám mnohonásobně vrátí.