Hydrogeologický průzkum a hladina podzemní vody


Hydrogeologický průzkum, spodní voda, vsakování dešťové vody

Abyste snížili pravděpodobnost koupě nevhodného stavebního pozemku, je dobré znát hydrogeologické podmínky lokality. K tomu Vám může pomoci odborný průzkum parcely. Kupte si knihu Stavba domu svépomocí a získáte přehled o posloupnosti jednotlivých etap stavby domu.

Reference"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."


Jiří Suchý


Kniha o stavbě domu od návrhu až po realizaci

Co je to hydrogeologický průzkum / posudek?

Hydrogeologický průzkum je odborný dokument, který budete pravděpodobně potřebovat v projekčních fázích stavby domu. Hydrogeologické poměry bývají již dostatečně prozkoumány a tak se poptejte na příslušném stavebním úřadě, zda již průzkumem dostačujícím pro Vaší parcelu náhodou nedisponují. Hydrogeologický průzkum je potřeba především pro projekt zdravotechniky, který se zabývá rozvody kanalizace a vody. Dále je možné na základě hydrogeologických poměrů přizpůsobit drenáž kolem základů. Konstrukce drenáže je pak součástí stavební části projektové dokumentace.

Výřez z hydrogeologické mapy:

Hydrogeologický průzkum, podzemní voda, vsakování dešťové vody
Hydrogeologický průzkum se zpracovává pro:

1. Studnu. V případě, že máte v plánu vrtat studnu, budete potřebovat od stavebního a vodohospodářského úřadu povolení. K tomu potřebujete hydrogeologický posudek, který zkoumá kvalitu vody a vliv plánované studny na okolní hydrogeologické poměry v lokalitě. Zpracovatel průzkumu Vám také doporučí vhodné místo pro vrt.

2. Vrt tepelného čerpadla. Vrt pro teplená čerpadla země-voda a voda-voda patří do kategorie vodohospodářských staveb. Jedná se tedy o stejný proces jako v případě vrtu u studny.

3. Vsakovací poměry parcely. V případě likvidace dešťových vod vsakem. Tento způsob je v dnešní době podporován, jelikož zvyšuje přirozenou retenční schopnost krajiny a funguje tudíž jako protipovodňové opatření. Samotné posouzení bývá řešeno v rámci projektu vsakovací jímky, nebo jiného technického objektu.

4. Vsakování vyčištěných odpadních vod. Stejný případ nasává tehdy, musíme-li se s odpadními vodami vypořádat sami z důvodu absence veřejné kanalizace. Tento posudek bývá součástí projektu pro čističku odpadních vod.

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody různě kolísá v závislosti na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů je stav vody ve vodním toku a především množství dešťových srážek . Hladina spodní vody je v poslední době velmi diskutované téma. Celkové množství srážek za rok příliš nekleslo, ale změnila se jejich pravidelnost. Srážky začaly padat v delších intervalech, zato daleko vydatnější. Fenomén přívalových dešťů u nás již není vzácností. Efekt je ten, že abnormální množství vody odteče a nestihne se vsáknout. Krajina tak zadrží méně vody a hladiny podzemních vod setrvale klesají. Aktuální stav hladiny podzemní vody lze pozorovat na webu českého hydrometeorologického ústavu ZDE.

Hladiny podzemních vod se hlídají a jsou chráněny zákonem. Špatně se však hlídají odběry podzemních vod u mělkých vrtaných studní rodinných domů. Obzvlášť v létě se může stát, že v suchém období Vám soused například napouštěním bazénu odčerpá vodu tak, že její hladina klesne pod úroveň Vašeho čerpadla.

Kritický stav hladiny podzemní vody pro září 2018

Hydrogeologický průzkum, podzemní voda, vsakování dešťové vody

Řešení problému s vysokou hladinou spodní vody na parcele

Hladina podzemní vody je rozhraní mezi saturovanou a nesaturovanou zónou v horninovém prostředí. Podrobný popis tohoto geofyzikálního jevu najdete ZDE .

Základem pro prevenci budoucích problémů s vodohospodářskými poměry na parcele je zpracování kvalitního hydrogeologického průzkumu. To platí obzvláště pro lokality, u kterých se periodicky opakuje vysoká míra podmáčenosti. Vysoká míra zamokřenosti parcely však může být celoroční a je potřeba tento handicap brát při rozhodování o koupi v potaz. Na základě kvalitního rozboru lze již v projektových fází stavby zvolit vhodný typ meliorizačního systému- drenáže. Typ půdy na Vašem pozemku lze předběžně odhalit na tomto webu Geologické poměry najdete v on-line dostupných mapách zde .

Výřez půdní mapy:

Hydrogeologický průzkum, podzemní voda, vsakování dešťové vody Před koupí pozemku je vhodné si pozvat odborníka. Podmáčené půdy prozradí typ zeleně, její vzrůst atd. V neposlední řadě je spolehlivou formou průzkumu kontakt s místním obyvatelstvem, které nejlépe ví, kudy voda v krajině teče.

Hlavní příčiny zamokřenosti pozemku:

1. Pravidelné klimatické faktory- tání sněhu, deště.
2. Nahodilé zamokření- povodně
3. Hydrogeologické aspekty lokality- vysoká hladina podzemní vody
4. Místní podmínky- zvýšená hladina vodního toku

Různá řešení snižování zamokřenosti pozemku
Nejefektněji se hladina podzemní vody na parcele sníží pomocí melioračního sytému. Nejedná se o nikterak komplikovanou konstrukci. Podle projektu se do příslušné hloubky vyhloubí drenážní rýhy, které se vystelou geotextilií, vysypou štěrkem, na který se položí drenážní trubky. Ty se poté zasypou štěrkem, který se přiryje geotextilií. Na závěr se rýhy zasypou zeminou a místa se udusají. V příslušných místech je potřeba umístit revizní šachty. V rámci efektivního snižování hladiny podzemní vody je možné navrhnout na parcele vodní plochu, do které bude drenážní systém odveden. Ta může mít podobu například okrasného rybníčku

Drenážní systém kolem domu podrobněji popisujeme v tomto článku.

Vsakování dešťové vody

Na každém stavebním pozemku je zákonnou povinností stavebníka vyřešit problém se vsakováním nebo odváděním dešťové vody. V dnešní době zvyšujících se období sucha je obzvlášť důležité klást důraz na správné hospodaření s vodou.

Dříve se pro vsakování dešťové vody využívaly tzv. štěrkové vsaky. Do výkopu s geotextilií se nasypal štěrk, skrze který se voda vsakovala. Dnes se již běžně využívají typové výrobky- vsakovací jímky, tunely nebo bloky. Jsou to většinou plastové konstrukce, které slouží jako zásobník vody, z kterého se voda pomalu vsakuje do okolního terénu. Dimenzi a umístění těchto podzemních konstrukcí navrhne projektant zdravotechniky.

kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

Jak napravit základní poruchy stavby.

• ...a mnoho dalšího.

Reference"Nákupu nelituji, text splnil má očekávání, jako naprostý laik jsem se dozvěděl základní informace o stavbě domu, zejména bych ocenil postupné členění , které provází stavbou krok za krokem. Velmi bych vyzdvihl fultextové odkazy na konkrétní výrobce materiálu, které zkrátí hledání na internetu. V krátké době se chystám zahájit stavbu RD a díky knize mám mnohem lepší představu, co mě vlastně čeká a na co si dávat největší pozor. Pokračování knihy - Rekonstrukce domu - si samozřejmě také rád přečtu."
Petr M., 59 let

"Kniha se mi velmi líbí, obzvlášť část zabývající se výběrem vhodného pozemku ke stavbě a zamyšlení nad budoucími problémy, které stavebníka mohou potkat. Je také příjemné, že je psána "nadčasově" a řeší problémy, které budou aktuální i za několik let."
Petr Suchý

Reference"Jelikož nás čeká stavba domu svépomocí, zakoupením Vaší knihy se mi otevřel úplně nový obzor a jsem moc ráda, že jsem tak učinila. Nový přítok informací v dosud "neznámém světě"mi poskytl reálné, trefné a potřebné rady, a Vaše kniha mi na mnoho mých otázek odpověděla. Samozřejmě se těším na další čtení a podobným nám, co se chtějí pustit do stavby domečku, bych knihu určitě doporučila a všem držím palce."

Lenka Janoušková, 38 let

DALŠÍ REFERENCE NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.