Stavby ve svahu


Pozemky ve svahu jsou specifické tím, že jsou velice levné. Nižší cena je dána komplikovanějšími konstrukcemi základů. Pakliže však víme jak na to, lze ze svažitého pozemku udělat naopak přednost.

Kniha o postupné rekonstrukci domu zde

zakládání a rekonstrukce domu ve svahu
Při rozvozu zeminy je vhodné jednat plánovaně, abychom zeminu nemuseli přemísťovat vícekrát, než je nezbytně nutné. U staveb ve svahu to platí dvojnásob. U staveb, které jsou ve svahu, zpravidla využijeme zeminu k tomu, abychom vytvořili větší vodorovnou plochu- tak jak je znázorněno na obrázku. Strmost svahu by měla být taková, aby se na ní udržela zeleň a svah tak nepodléhal povětrnostním vlivům a nehroutil se. Tradičně se doporučuje hodnota sklonu svahu 1:1,5. To znamená, že na 1 metr převýšení připadá 1,5 m půdorysné délky svahu. Na obrázku vpravo nahoře je vysvětlující schéma. Někdy se z tohoto důvodu vytváří ve svahu podpůrné zídky.

Je třeba si uvědomit, že čerstvá navážka ve svahu by mohla mít tendenci sklouzávat dolů, a proto je zvykem vytváření ozubů, které tomu zabraňují. Tyto ozuby zabrání erozi a měly by být taktéž samozřejmostí při různých terénních úpravách pozemku v prudkém svahu. Čerstvá zemina se zpravidla udusává po vrstvách 20-30cm vysokých, aby nedocházelo k přílišnému sedání budoucích konstrukcí. Staré domy postavené ve svahu mají, či měly s největší pravděpodobností již nějaké podpůrné konstrukce zabraňující erozi půdy a pohybům konstrukcí na svažitém pozemku. V průběhu rekonstrukce tak někdy stačí objevit a obnovit původní systémy a tím komplikaci odstranit.