Památkářský průzkum stavby


Druhotně použité stavební prvky jsou staré a častokrát velice kvalitní konstrukce nejčastěji ze dřeva, kamene, nebo kovu. Následující článek pojednává právě o tomto důležitém jevu, kterého si všímá především stavebně-historický průzkum.

Kniha o postupné rekonstrukci domu zde

druhotně použité historické stavební prvky
Rekonstruujete-li starý dům, který býval středobodem hospodářství, nebo sloužil nějaké důležité funkci, určitě má, či alespoň míval bohatou řemeslnou výzdobu. Bohatou výzdobou se myslí členité svlakové dveře s umělecky pojatým kováním, zdobené kování oken, kamenné profilované prvky, kera-mické vypínače a zásuvky, svítidla, nebo také například cenné umělecké arte-fakty. Chátral-li dům delší dobu, je možné, že jeho správce, či aktivní sousedé výbavu domu postupně spotřebovávali ke svému užitku. Výjimkou proto nejsou barokní dveře, které slouží jako zadní strana králíkárny, kování dveří a oken na brance do zahrady, nebo klasicistní sekretář v nářaďové dílně.

Pro názornou ilustraci je na obrázku výše vyfocená barokní okenní zástrčka s klikou z 19. století na brance z druhé poloviny 20. století. Takovéto prvky se dají s malými náklady repasovat a obnovit jejich původní funkci a místo.