Betonové konstrukce a druhy bednění


Betonové konstrukce se vyskytují jak u novostaveb rodinných domů, tak i u rekonstrukcí. Chcete-li se o problematice rekonstrukce starých domů dovědět více, doporučujeme Vám publikaci Rekonstrukce domu, kterou si lze ZDE objednat. Chcete-li se dozvědět více o novostavbě rodinného domu , doporučujeme Vám publikaci Stavba domu svépomocí, kterou si lze ZDE objednat.

Kupte si průvodce rekonstrukcí domu

Betonu se při rekonstrukcích využívá poměrně hojně. Je to zapříčiněno několika faktory, které jsme sepsali níže. Betonem lze vyspravit zděné parapety, staticky narušené zdi, rozpadlá schodiště, nebo například nedostatečně dimen-zovaný základ. Máme-li na nově vzniklou betonovou konstrukci vyšší statické nároky, lze beton doplnit o výztuž. Upozorňuji, že tento odstavec je věnován drobným konstrukcím, jakékoliv větší betonové konstrukce s výztuží musí být schváleny odborníkem ze stavební branže.

drobné betonové konstrukce

Častokrát prostá betonová, či vápenocementová mazanina nahradí starší podlahové podkladové konstrukce, jako jsou různé dřevěné polštáře, či zhutněný násyp. Betonová mazanina lze snadno vyrovnat tak, že je ideální vrstvou pro další podlahové konstrukce. Při rekonstrukcích historických objektů, je častokrát esteticky nevhodné umísťovat nové radiátory, a tak se využívá podlahové vytápění, které se umísťuje právě do betonové vrstvy.

V dřívějších dobách se betonem „torkretovali“ stavební kulturní památky, aby se docílilo jejich statického zajištění. Jemná betonová směs se nastříkala v několika vrstvách na porušené zdivo například celé zámecké fasády. To mělo celou řadu negativních důsledků, kvůli kterým se tato metoda dnes již nevyužívá. Hlavním problémem byla neprodyšnost této nové vrstvy. Zdivo nedýchalo, vlhkost se v něm kumulovala a veškeré stavební konstrukce včetně dřevěných prvků, omítek a vzácných maleb začaly záhy degradovat. To platí i pro rekonstrukce jakýchkoliv nehistorických objektů. Tvrdý beton s vysokým obsahem cementu je velice hydrofobní, a tak je nutné jeho rozsáhlejší aplikaci nejdříve probrat s kvalifikovaným odborníkem. Známé jsou obrázky, kdy byl betonem doplněn kamenný portál, což mělo za následek ještě rychlejší destrukci zbylého kamenného prvku, v kterém se kvůli betonu na povrchu začala shromažďovat vlhkost. Nebo zabetonované zhlaví vazného trámu, které kvůli naprosté neprodyšnosti začne velice rychle hnít.

drobné betonové konstrukce

Hlavní výhody betonových konstrukcí jsou:

• snadná příprava betonové směsi

• neomezená tvarová variabilita

• velká odolnost a životnost

• cenová dostupnost

• pohledový beton je dnes v módě

Abychom docílili kvalitního výsledku při práci s betonem, je nutné si uvědomit, že se čerstvý beton chová jako hustá kapalina. Z tohoto důvodu musíme nejdřív vymezit pevné hranice pro jeho aplikaci. Mám na mysli samozřejmě konstrukci bednění, které společně s vertikálními zděnými konstrukcemi tuto hranici spolehlivě vymezí. Avšak pouze tehdy, kdy bednění smontujeme spolehlivě a podle základních pravidel znázorněných na následujícím obrázku. Je potřeba si uvědomit, že nalitý beton má obrovský tlak, který se přenese na bednící desky a ty ho musí přenést pomocí systému vzpěr do země. Čím vyšší je plánovaná konstrukce, tím větší tlak beton vyvine a tím fortelněj-ší musí bednění být.

Veškeré nerovnosti na bednících deskách, či bednících prknech se do betonu obtisknou, čehož lze s elegancí využít, nebo tím naopak může být člověk nemile překvapen. U pohledových betonových konstrukcí je jejich finální vzhled ovlivněn mnoha faktory a vyvinula se kolem tohoto tématu celá stavební věda. To je však doména především velkých nových staveb a nikoliv drobných betonových konstrukcí, o kterých je řeč v tomto odstavci. Chceme-li například rekonstrukci domu doplnit o malé betonové schůdky do domu, je nasnadě bednění připravit tak kvalitně, abychom se za výsledek nemuseli stydět, a aby se stal důstojným moderním doplňkem rekonstruovaného domu.